Lyngby Stadion skal frem over være et lukket stadion, og i forbindelse med stadion skal der opføres mellem 300 og 330 studieboliger. Arkivfoto: Lars Schmidt

Lyngby Stadion skal frem over være et lukket stadion, og i forbindelse med stadion skal der opføres mellem 300 og 330 studieboliger. Arkivfoto: Lars Schmidt

Kommunen vil sælge Lyngby Stadion

Til september sender kommunen Lyngby Stadion i udbud. Den nye ejer skal modernisere stadion og bygge nye studieboliger.

Af
Lars Schmidt

STADION Lyngby Stadion skal ikke længere være i Lyngby-Taarbæk Kommunes hænder, men sælges fra. Dog kun på betingelse af, at en ny ejer forpligter sig til at modernisere stadion og opføre studieboliger i området.

Det besluttede et flertal uden om Enhedslisten i sidste uge.

Beslutningen har den konsekvens, at Lyngby Stadion i september sendes i udbud, som man indtil da arbejder med at forberede og præcisere.

I en pressemeddelelse forklarer Lyngby-Taarbæk Kommune, at naboer og grundejerforeninger samt Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk vil blive inddraget i processen med at udarbejde det endelige udbudsmateriale.

Tanken er, at der skal etableres fra 300 til 330 studieboliger på stadions område. Studieboligerne skal indgå i sammenhæng med stadion enten i øst-, syd- eller nordsiden af stadion.

Der gives to muligheder i det kommende udbud. Den lille løsning, hvor der skal bygges 13.500 nye kvm. med maksimalt 300 studieboliger, og den store løsning, hvor der skal opføres 16.500 kvm. med maksimalt 330 studieboliger.

Samtidig skal stadion være et lukket opvisningsstadion, som opfylder DBU's krav.

I pressemeddelelsen skriver kommunen, at det kommende byggeri på Lyngby Stadon kan passes ind i de gældende lokalplaner, og det betyder, at de gældende, maksimale byggehøjder i området skal overholdes.

Der vil ikke blive mulighed for at etablere et parkeringshus, og der vil heller ikke blive mulighed for parkeringspladser i naboskellet mod vest, lige som adgangsvejen mod vest ikke skal fungere som den primære adgangsvej til stadion.

Et varmt emne

Borgmester Sofia Osmani (K) er glad for, at næsten hele kommunabestyrelsen bakker op om udbudsplanen for Lyngby Stadion, siger hun til Det Grønne Område:

"I al den tid, jeg har siddet i kommunalbestyrelsen, har vores superligastadion været et varmt emne. Måske særligt fordi et superligastadion, hvor der spilles professionelt fodbold, ikke er en kommunal kerneopgave. Ved at sælge selve superligastadion med tilhørende byggeretter er målet at løfte kommunen for opgaven med at drifte og ombygge stadion, samtidig med at vi får tilført idrætsbyen nyt liv. Om det lykkes, vil afhænge af det kommende udbud, men jeg er glad for, at der har været bred opbakning til løsningen i kommunalbestyrelsen. En løsning, hvor der både lægges op til tidlig borgerinddragelse og et idræts- og ungdomslederkollegie med kommunalanvisning," siger hun:

"Det har været en sag, hvor meningerne har været delte i forhold til, hvor meget der kan bygges. Nogle har ønsket mere - andre mindre. Vi er endt med et kompromis, hvor der skal bydes i to scenarier, der i omfang begge kan holdes indenfor lokalplanens rammer."

En rigtig god sag

Viceborgmester Simon Pihl Sørensen (S) er glad for sagen, siger han:

"Det er en rigtig god sag, hvis vi kommer i mål med den. Og det er det af fire forskellige grunde. For det første får vi et stadion, der kan danne rammen om et superligahold. For det andet får vi hundreder af ungdomsboliger. Det er godt for de unge og for kommunens økonomi. For det tredje slipper vi forhåbentlig selv for at drive stadion, og det sparer penge. For det fjerde får vi bygget langt mindre og mindre indgribende for naboer og idræt end det, der faktisk kan bygges," fastslår han:

"Med andre ord: Det er rigtig godt for de unge, for fodbolden, naboerne og kommunen. Jeg vil i hvert fald sige, at ud af et planlægningssynspunkt er der rigtig gode muligheder for at løbe det her hjem, så vi kan få bygget resten af stadion og ungdomsboliger."

Simon Pihl Sørensen, der også er formand for byplanudvalget, fortæller, at han dog gerne havde set, at det mindste scenarie havde givet lidt bedre muligheder for at lave et bedre stadion, og at der fortsat er færre begrænsninger i at bygge idrætsbyggerier i fremtiden.

Attraktivt for mange unge

Også i SF er man tilfredse. Sigurd Agersnap siger til Det Grønne Område:

"Forhåbentlig får vi nu et nyt og mere moderne stadion, samtidig med at vi får bygget flere ungdomsboliger i kommunen. Det, synes vi i SF, er to rigtigt gode ting. For det første, fordi det er bedre både for fodbolden og kommunen, hvis det ikke er kommunen, der fremadrettet driver og udvikler Lyngby Stadion. De fodboldklubber som fungerer bedst her i landet, de ejer selv deres stadion, for på den måde kan klubberne udvikle sig, også uden at det kræver kommunen finder penge til det i et ellers stramt budget," siger han:

"For det andet, så er der et kæmpe pres på boligmarkedet for studieboliger i hele hovedstadsområdet, og i SF synes vi, det er en rigtigt god idé at få bygge nogle flere studieboliger oppe i idrætsbyen tæt ved DTU. Det vil være attraktivt for mange unge at bo der, samtidig med at det også kan give noget mere liv til idrætsbyen og forhåbentlig også idrætsforeningerne."

Positive og tilfredse

Både Radikale og Venstre er med på udbudsplanerne.

"Vi ser et stadigt stigende behov for studieboliger i kommunen, og derfor er Venstre positive over for projektet," forklarer Henriette Breum (V).

Den radikale Gitte Kjær-Westermann siger:

"Vi har haft en lang proces omkring denne sag i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Vi står i den situation, at stadion trænger til modernisering, og det kræver betydelige midler. Vi vil gerne reservere vores anlægskroner til det, som er vores reelle kerneopgave i kommunen, og det er et superligastadion jo ikke. Så man kan sige, at salget er en måde at prioritere, hvordan vi bruger vores anlægsmidler i kommunen," siger hun:

"Samtidig vil vi gerne have flere studieboliger. Ved at integrere dem i stadionkroppen får vi dem et sted, der ellers står tomt i hverdagen, som ligger centralt, og er tæt på DTU. Det er en god placering. Vi har haft lange drøftelser af omfanget af studieboliger og kvadratmeter. Det, vi har landet, ligger inden for lokalplanen. Især højden har været vigtig for os i Radikale, fordi vi ikke ønsker, at byggeriet skal virke for massivt. Vi er tilfreds med den løsning, der er landet, som giver flere muligheder, og vi glæder os til at se, hvad der kommer af forslag."

I Enhedslisten er man ikke helt tilfredse. Henrik Bang forklarer hvorfor:

"Jeg stemte ikke for den konkrete beslutning. Begrundelsen var manglende klarhed over forbindelsen mellem ungdomsboliger, altså antal og økonomi, og hvor meget det kræver økonomisk at realisere renovering af station i forhold til DBU's krav," siger han:

"Der ligger gode elementer i at bygge flere ungdomsboliger, og principielt er det også ok, at kommunen ikke ejer et superligastadion. Men usikkerhed i forhold til, at man sælger en central del af idrætsbyen uden virkelig at være sikker på, hvad man får, fik mig til at indlade at stemme for de konkrete forslag."

Publiceret 09 April 2019 11:45