Kim Vinholdt er glad for sin nye stilling og synes det er spændende at møde så mange forskellige mennesker.”Sidste onsdag var jeg ude at spille billard i ungdomsklubben i Lundtofte. Det er vigtigt, at de unge ser, at vi er ganske almindelige mennesker.”

Kim Vinholdt er glad for sin nye stilling og synes det er spændende at møde så mange forskellige mennesker.”Sidste onsdag var jeg ude at spille billard i ungdomsklubben i Lundtofte. Det er vigtigt, at de unge ser, at vi er ganske almindelige mennesker.”

Mød Kim Vinholdt: Byens nye betjent

Uniformen har en klar signalværdi, og på turen ned ad Lyngby Hovedgade bliver han mødt med smil og hilsner. Lyngby-Taarbæks nye områdebetjent er allerede populær og han er en mand med noget på hjerte

Af
Signe Steffensen

POLITI Det er bare seks uger siden at Kim Vinholdt tiltrådte som områdebetjent i Lyngby-Taarbæk og i de uger har han været vidt omkring for at tale med borgere, forretningsdrivende, klubmedarbejdere, frivillige og børn og unge.

For at præsentere sig selv, men også få et indtryk af byen.

Han har travet gader og stræder tynde, og han synes, at der er blevet taget fantastisk godt imod ham. Også når han går rundt på Lyngby Hovedgade og folk spontant kommer hen for at hilse på ham.

En del af opgaven er at lægge øre til de frustrationer og bekymringer, der måtte være i byen, og selvfølgelig med sin tilstedeværelse forhåbentlig have en præventiv effekt.

De andre kommuner har tilsvarende områdebetjente. Kim Vinholdt har et tæt samarbejde med Martin Justesen i Gentofte.

De andre kommuner har tilsvarende områdebetjente. Kim Vinholdt har et tæt samarbejde med Martin Justesen i Gentofte.

”Det er min klare fornemmelse, at det giver noget nærhed og en følelse af at blive hørt at tale med et rigtigt menneske,” siger Kim Vinholdt.

Men det er ikke bare gadepatruljering, der bliver også tid til at spille pool i ungdomsklubben, overvåge cykelprøver og opmuntre de lokale skolepatruljer. Ugentligt har han møder med den lokale SSP medarbejder og ungeafdelingen på kommunen. Han har også været ude at besøge flere sociale boligforeninger, hvor han har været på rundvisning. Og generelt er alle både positive og nysgerrige.

Det kan synes som en stor mundfuld ene mand at skulle dække hele kommunen. Og det ved han godt, at han ikke kan.

”Men jeg har til gengæld en stor organisation i ryggen, som jeg kan trække på i det omfang det er nødvendigt,” siger Kim Vinholdt. Og understreger, at hvis det brænder eller man er vidne til et slagsmål så ringer man selvfølgelig 112 og hvis man har brug for politiets tilstedeværelse, men det er mindre akut, så er det 114.

Men hvis man har en bekymring man godt vil vende med Kim Vinholdt, så kan man sende ham en mail og så vender han tilbage.

Hashhandel

Først og fremmest handler jobbet som områdebetjent om det forebyggende og tryghedsskabende arbejde.

”Hvis der eksempelvis er et ungt menneske vi er bekymrede for, så har jeg jo mulighed for at søge i andre politikredse og se, om De har været i kontakt med politiet der, så vi kan forsøge at gribe ind før end problemerne vokser sig for store,” siger Kim Vinholdt.

Derfor deltager han også i netværksmøder med skolelederne, så han ved hvilke udfordringer der er.

En af de primære indsatsområder lige nu er hashsalget.

En klar strategi er er synlighed. Og Kim Vinholdt oplever at folk er glade for at se ham, når han går rundt på gader og stræder.”Og det gør jo arbejdet noget lettere,” siger han og smiler.

En klar strategi er er synlighed. Og Kim Vinholdt oplever at folk er glade for at se ham, når han går rundt på gader og stræder.”Og det gør jo arbejdet noget lettere,” siger han og smiler.

”Vi oplever desværre, at det er et stigende problem. Det er blevet mere tilgængeligt og der er en større nysgerrighed fra de unges side. De tænker desværre ikke over konsekvenserne. I den sammenhæng er vi selvfølgelig særligt opmærksomme på udsatte unge, der kan være lette at friste,” siger Kim Vinholdt og fortsætter.

”Narkohandel i det offentlig rum er også utryghedsskabende. Så det er vi særligt opmærksomme på lige nu især på uddannelsesstederne, og det gælder både folkeskoler og gymnasier. Jeg har allerede fået en henvendelse fra en skole, der gerne ville have en narkohund ud at snuse lidt rundt, og så har jeg mulighed for at rekvirere det,” siger Kim Vinholdt.

Forældrenes ansvar

Lige nu vil han gerne slå et slag for, at forældrene tager en god snak med deres børn om deres adfærd på sociale medier. Politiet har lige siget yderligere 148 unge, der er mistænkt for at have delt krænkende videomateriale, der kategoriseres som børneporno i det der er blevet kendt som Umbrella-sagen.

Sagen fyldte meget i medierne i januar 2018, hvor politiet sigtede 1.004 unge over hele landet for at have delt videomaterialet på Facebooks chatplatform Messenger.

”Vi havde håbet på, at budskabet gik klart igennem dengang, nemlig at det ikke bare har enorme konsekvenser for de implicerede parter, men at det også er strafbart,” siger Kim Vinholdt.

Alligevel bliver videoen fortsat delt. Og det er ikke længe siden, at det var den såkaldte Marokkovideo, der blev delt. Videoen viser drabet på én af de to unge kvinder, danske Louisa Vestager Jespersen og norske Maren Ueland, som blev dræbt, da de var på ferie i et bjergområde i Marokko i midten af december sidste år.

”Det er både krænkende og strafbart at dele den her type video. Og ansvaret ligger altså ikke hos skolen eller ungdomsklubben. Det er forældrene, der har ansvaret for deres børn,” siger Kim Vinholdt.

Derfor vil han også opfordre dem til at tage en snak med dem om, hvordan de håndterer den her type af videoer. Og retningslinjerne er ret klare.

For det første skal man ikke søge aktivt på dem, for det andet må man ikke dele videoer med krænkende indhold. Og for det tredje, hvis man modtager sådan en video, så slet den med det samme.

”Forældreansvaret er ikke væk, selvom man sender sine børn i klub eller skole. Jeg synes desværre, at der er en tendens til at man ikke har så meget hånd i hanke med sine børn. Men man må altså godt spørge ind til, hvad de går og laver eller sige, at man ikke vil have at de opholder sig bestemte steder, hvis man har en mistanke om at der eksempelvis bliver handlet hash der. Man kan måske også selv slå et slag forbi og få en fornemmelse af hvad der foregår,” siger Kim Vinholdt.

Generelt synes han at forældrene godt må vise lidt mere interesse og måske blande sig lidt mere i relation til hinandens børn, også selvom det kan være svært.

”De fleste vil jo gerne have at vide, hvis deres barn har lavet noget dumt, selvom jeg har oplevet forældre, der pure nægter, at Deres barn kan have være involveret i noget kriminelt, selv når vi har det på overvågningsvideo,” siger Kim Vinholdt.

Den seneste tid har han været forbi Paradiset på Toftebæksvej et par gange. I dagtimerne bliver det brugt som værested for socialt udsatte. Men i aftentimerne efter lukketid indtager en gruppe unge angiveligt området, og i den forbindelse er der desværre stjålet nogle ting og øvet hærværk på stedet blandt andet ved at antænde bål.

”Det har de mennesker, der kommer i Paradiset virkelig ikke brug for. De har netop brug for et trygt frirum,” siger Kim Vinholdt.

Indbrud og butikstyverier

Indbrud er også noget, der fylder meget i Lyngby-Taarbæk Kommune, der har haft svært ved at knække indbrudskurven. Her opfordrer Kim Vinholdt grundejerforeninger i særligt udsatte kvarterer til at tage kontakt til politiet i forhold til at komme ud og fortælle om præventive tiltag.

"Vi oplever også en del butikstyverier i Magasin og Lyngby Storcenter, så her vil jeg også brug noget af min tid. Ligesom der også er meldinger om problemer med tiggere omkring stationsområdet og i likørstræde."

Men når det så er sagt så synes han, at det er en skøn kommune og efter mange år i Gentofte har han nu slået sig ned i et rækkehus Virum. Og om kort tid kan han ud over områdebetjent også kalde sig far til to.

Kontakt

Ønsker man at få Kim Vinholdt ud eller vende en problemstilling med ham, så kan han kontaktes på mail: KVP002@politi.dk

Publiceret 20 March 2019 11:30