Mange tror, at affaldet bliver blandet sammen, men skraldebilerne har fire kamre - ét til hver affaldstype. Pressefoto

Mange tror, at affaldet bliver blandet sammen, men skraldebilerne har fire kamre - ét til hver affaldstype. Pressefoto

Affaldssortering når nye højder i Lyngby-Taarbæk

Der er stor klima- og ressourcebevidsthed hos borgerne i Lyngby-Taarbæk. Det kommer blandt andet til udtryk i affaldssorteringen, der i 2018 nåede nye højder

Miljø Husholdningsaffaldet bliver ikke længere bare smidt i skraldespanden. Borgerne i Lyngby-Taarbæk har taget sorteringsordningen til sig, og der bliver i den grad fyldt affald i 4-kammerbeholdere og affaldscontainere. Faktisk i en sådan grad, at skraldebilerne i 2018 hentede mere end 2.200 ton glas, plast, papir og metal til genanvendelse – det er en stigning på 259 ton på et år.

”Sorteringsordningen i Lyngby-Taarbæk er en stor succes. Sammenlignet med tilsvarende ordninger i andre kommuner har vi en meget høj tilslutning. Mere end 95 procent af husejerne er med, og vi har nu fået udrullet sorteringsordningen til 84 procent af boligselskaberne. Det afspejler sig også i den samlede mængde affald. Her falder mængden af dagrenovation, mens der er en stigning i affald til genanvendelse,” forklarer Karin Hartling, der er projektleder på affaldsområdet i Lyngby-Taarbæk Forsyning, i en pressemeddelelse.

Affaldssorteringen nytter

I 2018 gennemførte Lyngby-Taarbæk Forsyning en kundeundersøgelse. Den viste blandt andet, at borgerne gerne vil sortere endnu mere affald. Men den viste også, at nogle er i tvivl om, hvorvidt sorteringen har reel effekt.

”Kundeundersøgelsen viste, at vi skal være bedre til at informere borgerne om, hvad der sker med affaldet. Der er stadig flere der tror, at affaldet bliver blandet sammen i skraldebilen eller på Vestforbrænding. Det gør det naturligvis ikke. 4-kammerbilerne er specielle skraldebiler med fire kamre – et til hver affaldstype. Dermed kan samme bil tømme hele 4-kammerbeholderen i en arbejdsgang. Affaldet kommer til Vestforbrænding og derfra sendt til forskellige behandlingsanlæg, hvor en stor del genanvendes,” fortæller Karin Hartling.

De nyeste tal fra Vestforbrænding viser blandet andet, at 75 procent af det indlevererede plast bliver til nye plastprodukter. Og da der går to kg olie til at producere et kg ren plast, giver genanvendelsen stor gevinst for klima og miljø. I Danmark bruger vi hvert år 155.000 ton plast alene til emballage.

Emballage behøver ikke at være rent

Kundeundersøgelsen viste også, at nogle affaldstyper giver lidt forvirring – er en mælkekarton f.eks. dagrenovation eller pap, og skal emballagen vaskes ren før udsmidning?

”Vi er glade for, at borgerne virkeligt går op i at sortere rigtigt. Men nogle produkter giver stadig anledning til tvivl, og så er der mange der tror, at de skal vaske dåser og plastbeholdere grundigt af. Det er heldigvis ikke nødvendigt. Emballagen skal være tømt, og hvis man kan holde det over hovedet uden af få noget i håret, så er det tømt fint og kan puttes i affaldsspanden,” siger Karin Hartling.

Noget tvivl opstår, fordi der kan være forskel fra en kommune til en anden, men også fordi udviklingen på området går hurtigt, og derfor ændrer kravene sig. Men generelt kan mælkekartoner og pizzabakker ikke genanvendes og skal derfor i almindelig dagrenovation – skruelåg af plast kan dog puttes til plastaffald. Kaffekapsler skal også til dagrenovation.

I 2019 arbejder Lyngby-Taarbæk Forsyning på, at de resterende etageboliger kommer med i sorteringsordningen, så hele Lyngby-Taarbæk kommer til at sortere dagrenovationen

gs

Genanvendelsesprocenter

fra Vestforbrænding

90 pct. af det indleverede papir bliver til nye papirprodukter.

75 pct. af det indlevererede plast bliver til nye plastprodukter.

98 pct. af det indleverede glas bliver til nye glasprodukter.

90 pct. af det indleverede pap bliver til nye papprodukter.

Vidste du, at…

1 ølflaske kan genbruges 35 gange

30 plastflasker kan blive til en ny fleece-trøje

500 metaldåser kan blive til en ny cykel

30 juiceflasker kan blive til en skoletaske

1 søndagsavis kan blive til 35 æggebakker

Publiceret 06 February 2019 11:00