Lyngby-Taarbæk opretter nyt udvalg for bæredygtighed

Kommunen sætter FNs Verdensmål og bæredygtighed på dagsorden. Nyt udvalg skal være med til at finde løsninger på fremtidens udfordringer

Af
Signe Steffensen

Det er en bred kreds af medlemmer som i løbet af det næste år skal være med til at udarbejde forslag til en bæredygtighedsstrategi for kommunen. Udvalget består af 10 medlemmer, heriblandt tre politikervalgte og syv medlemmer af borgere, virksomheder, eksperter og ildsjæle.

Sigurd Agersnap (F), formand i Teknik- og Miljøudvalget er glad for at det er lykkedes at finde en fælles dagsorden.

"I 2017 tog vi initiativ til at sætte FNs 17 Verdensmål på dagsordenen, og nu gør vi en indsats for at skabe langsigtede løsninger til gavn for alle i kommunen. Det er en fælles dagsorden på tværs af mange interessenter, som det er meget nødvendigt at arbejde med såvel lokalt som globalt," siger han i en pressemeddelelse, hvor også Richard Sandbæk (C), næstformand i Teknik- og Miljøudvalget glæder sig over den store interesse for udvalget

"Jeg er glad og taknemmelig for den store interesse, der har været for at deltage i udvalget. Vi har nogle meget kvalificerede og motiverede medlemmer, som skal arbejde med at udvikle en bæredygtighedsstrategi i kommunen. Jeg ser frem til resultaterne, så vores fokus på bæredygtighed kommer til at gøre en mærkbar forskel for borgere og virksomheder," siger han.

Grundlaget for prioritering

Der skal fokuseres på en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed både med afsæt i FNs 17 Verdensmål og i relation til Vidensbystrategien og lokale forhold. Bæredygtighedsstrategien skal danne grundlag for politiske prioriteringer og kan indeholde lokale bæredygtighedsmål, som viser hvordan man kan bidrage. Den kommer til at henvende sig direkte til borgere, virksomheder, institutioner og foreninger.

Udvalget skal bl.a. beskæftige sig med at:

- Sikre en sammenhæng til relevante visioner, politikker og strategier i kommunen

- Skabe sammenhæng til CO2-reduktionsplan 2018-21

- Fremme bæredygtigt forbrug, herunder madordninger og indkøbspolitikker

- Øge genbrug og mindske affald

- Øge anvendelsen af bæredygtige transportformer

- Fremme bæredygtige energikilder og lavere energiforbrug

- Tilskynde øget beplantning og biomasse

Enhedslistens Henrik Bang ved godt, at der allerede findes mange gode initiativer og ideer - både i kommunen og andre steder i Danmark.

"Men jeg tror mange borgere har forventninger om en større indsats. At kommunen går lidt mere i spidsen og at vi inddrager mange flere i arbejdet. Vi skal trække på de mange erfaringer der allerede er og finde helhedsorienterede løsninger" siger Henrik Bang (Ø) fra kommunalbestyrelsen.

Også gruppens sidste politkervalgte medlem Dorthe Minna Hansen (A) ser frem til samarbejdet:

"Jeg håber, at vi i det nye udvalg kommer til at udpege lokale mål og initiativer, så vi alle kan gøre en lokal forskel til vores fælles bedste og en mere bæredygtig fremtid," siger hun.

Udvalget vil løbende arbejde med en bred inddragelse og et samarbejde med interessenter i kommunen. Ansøgere til udvalget som ikke kom med i udvalget opfordres til at deltage i udvalgets bredere aktiviteter. Opgaveudvalget bliver et etårigt midlertidigt forberedende og rådgivende opgaveudvalg i henhold til Styrelseslovens §17, stk. 4 med reference til Økonomiudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune./Sig

Medlemmer af det nye udvalg er:

Politikervalgte medlemmer:

  Richard Sandbæk (C)

  Henrik Bang (Ø)

  Dorthe Minna Hansen (A)

Eksternt valgte medlemmer:

  Charlotte Algreen, selvstændig, ekstern lektor på DTU og DIS

  Karoline Geneser, koncernkompetencechef i bæredygtighed hos MOE a/s

  Kathrine Utzon-Frank, projektmedarbejder

  Jesper Lind, afdelingsleder

  Mikkel Elung-Johannessen, konsulent i klima og bæredygtighed

  Gert Rode, tidl. Direktør for GE Healthcare

  Signe Bjerke Termansen, udviklingskonsulent fra DTU

Publiceret 05 February 2019 11:45