Det er meningen, at letbanen indvies i 2025.

Det er meningen, at letbanen indvies i 2025.

Lyngby er igen med til højbords i letbaneselskabet: Simon Pihl er kommet med i bestyrelsen

Borgmester Sofia Osmani synes, at det er en god beslutning, at letbanens Borgmesterforum har udpeget Simon Pihl Sørensen til letbaneselskabets bestyrelse, og hun har store forventninger til ham.

Af
Lars Schmidt

LETBANEN Da Venstre ved kommunalvalget i 2017 gik voldsomt tilbage, var en af konsekvenserne, at Lyngbys forhenværende borgmester, Søren P. Rasmussen, mistede sin plads i letbaneselskabets bestyrelse. Den gik i stedet til Konservative, som fik Borgmesterforum til at udpege Henrik Rasmussen (K) fra Vallensbæk.

I et års tid har Lyngby-Taarbæk Kommune således ikke været tæt på beslutningerne i letbaneselskabet, men det laves der om på nu.

For i og med, at staten valgte at træde ud af letbanens ejerskab, er der blevet plads til flere kommunale medlemmer af selskabets bestyrelse, og en af disse pladser er gået til viceborgmester Simon Pihl Sørensen (S), som har fået den socialdemokratiske plads i bestyrelsen.

Den nye organisering i bestyrelsen er, at der er tre kommunale repræsentanter, tre fra Region Hovedstaden og tre repræsentanter udefra, som endnu ikke er udpeget. De tre sidstnævnte vælges ud fra deres faglige erfaring, deres bestyrelseserfaring og deres erhvervserfaring.

Kritisk til opgaven

Simon Pihl Sørensen glæder sig til at gå i gang med arbejdet. Og borgmester Sofia Osmani har store forventninger til ham, fortæller hun til Det Grønne Område:

"Min forventning er naturligvis at Simon Pihl Sørensen går konstruktivt - og kritisk - til opgaven, således at projektet gennemføres til prisen, til tiden og med så få gener undervejs som muligt."

Borgmesteren kan sagtens se fordelene i, at en politiker med lokalkendskab sidder i letbaneselskabets bestyrelse:

"Som bestyrelsesmedlem kommer Simon til at deltage i møderne i Borgmesterforum, og det er den vej igennem, at Lyngby-Taarbæks interesser i selskabet skal varetages - sammen med de øvrige kommuners interesser," siger hun:

"Når det er sagt, er det naturligvis klart, at en repræsentant, der kender vores lokalområde, også har en bedre mulighed for at have øje for de problemstillinger, vi oplever netop her. Dertil kommer, at vi har en naturlig dialog om andre sager, hvorfor det også er lettere at bringe spørgsmål om letbanen ind. Set i det lys, mener jeg, at Borgmesterforums udpegning af Simon er en god beslutning for Lyngby-Taarbæk - når nu flertallet har besluttet, at vi skal have letbanen."

Klassisk bestyrelsesarbejde

Simon Pihl Sørensen, der har stor erfaring med bestyrelsesarbejde, er, fordi han er blevet udpeget som Socialdemokratiets repræsentant på tværs af de 11 kommuner i letbaneselskabet, udmærket klar over, at han ikke er Lyngby-Taarbæks repræsentant i bestyrelsen og derfor ikke har det mandat, at han alene skal pleje sin hjemkommunes interesser.

"Det er klassisk bestyrelsesarbejde, hvor bestyrelsen i sidste ende har det endelige ansvar. Derfor tager jeg arbejdet meget alvorligt. Som bestyrelsesmedlem har jeg et ansvar for, at projektet kører, som det skal i forhold til styring, til tidsplan og til økonomi. Opgaven er at sparre med direktionen og udfordre den," siger Simon Pihl Sørensen til Det Grønne Område:

"Jeg kommer med erfaringer fra en af de kommuner, hvor letbanen kommer til at fylde mest, og hvor vi har haft en meget hed debat. Men jeg kommer samtidig også med mange gode input fra borgerne. Det vil jeg naturligvis tage med i bestyrelsesarbejdet. Og det er klart, at jeg er enormt optaget af, at anlægget af letbanen kommer til at foregå så gnidningsfrit som muligt. Men mit ansvar gælder hele letbanens strækning," understreger han:

"Lyngby vil have den fordel, at jeg kan samle op, hvad der foregår af drøftelser herude, og noget vil jeg kunne løfte ind i bestyrelsens arbejde. Min opgave bliver at være i lige så god kontakt med de andre ejerkommuner. Det er vigtigt."

Informationsniveauet

Simon Pihl Sørensen mener, at hans tilstedeværelse i letbanebestyrelsen kan være medvirkende til, at informationsniveauet om letbanen i Lyngby stiger:

"Fordelen ved at sidde i bestyrelsen er, at man har et højt informationsniveau, som man kan bringe videre. Søren P. Rasmussen var, da han sad i letbanebestyrelsen. god til at holde os informeret. Det vil jeg også bestræbe mig på at være. Et af de helt afgørende punkter, og det vil jeg især bidrage med, for det har jeg erfaring med qua mit arbejde, er, at informationsniveauet bliver meget højt – og at involveringen bliver meget høj. Det har dem, der skal stå for udrulningen, Metroselskabet, jo heldigvis en enorm erfaring med," siger Simon Pihl:

"Vi har et projekt, der er vedtaget, og vi har alle en interesse i, at anlægsfasen kommer til at foregå så gnidningsfrit som muligt. Og vi har også – og det er vigtigt- en kæmpe stor interesse i, at der ikke kommer store økonomiske overraskelser undervejs."

Tilgængeligheden

Simon Pihl Sørensen er letbanetilhænger, og det er han blandt andet, fordi han mener, at det er helt nødvendigt, at Lyngby skal være en tilgængelig by, en by, som man har lyst til at komme til. Han forklarer:

"Lyngby kommer til i en periode at opleve udfordringer. Omvendt må vi bare sige, at der sker ting og sager i øjeblikket, der gør, at vi hele tiden må være på tæerne i Lyngby. Den forkælelse, vi har haft, fordi vi har været et smørhul, må vi lægge bag os," fastslår han:

"Vi skal have arbejdspladser i kommunen, og der er vores handelsliv vigtigt, men vi er lige så udfordret af internethandel som alle andre. Vi må gøre tilgængeligheden bedre. Folk skal stadig synes, at det er sjovt at komme til Lyngby. Taber vi arbejdspladser, taber vi velfærd. Det er bare sandheden. At ikke gøre noget vil være meget værre. Men vejen derhen er brolagt med udfordringer, for der vil være en periode, hvor det er rædselsfuldt."

Publiceret 30 January 2019 11:00