"Det er en lidt speciel form for oppositionspolitik, hvis man lader det gå ud over den sagsbehandling, der foregår. Det har været min oplevelse i denne sag.

Sigurd Agersnap revser Konservative: SF-kritik af passivitet om letbanen

Sigurd Agersnap revsede Konservative i skarpe toner på det seneste møde i kommunalbestyrelsen, for han er ikke imponeret over K's lyst til at skabe en så gnidningsfri anlægsfase som muligt

Af
Lars Schmidt

LETBANEN Beslutningen om opførelsen af letbanen fra Ishøj til Lyngby er forlængst truffet, og nu er det ved at være på tide at få anlægsprojektet på skinner.

På sit seneste møde skulle kommunalbestyrelsen forholde til trafikken i anlægsfasen og til, hvilke konsekvenser omlægningen af forsyningsledningerne langs letbanens rute skal have for trafikken.

Først når de forskellige kommuner har et overblik over disse ting, kan entreprenørerne fremlægge deres tidsplan for anlæggelsen af letbanen. Planen er, at denne tidsplan offentliggørelse i starten af 2019.

I kommunalbestyrelsen er det største parti indædt modstander af letbanen. Men det største parti, borgmesterens parti, Konservative, er eneste modstanderparti i kommunalbestyrelsen. Og partiet mangler ét mandat for at have flertal.

Derfor vil de øvrige partier - S, R, V, SF og EL - så let som ingenting kunne kørte K over. Men det ønsker man ikke. Man ønsker, at K tager et medansvar for en så gnidningsfri anlægsfase som muligt.

Og det med at tage ansvar for anlægsfasen har det knebet voldsomt med hos Konservative. Det mener i hvert fald formanden for teknik- og miljøudvalget, SF's Sigurd Agersnap.

Revsede borgmesterpartiet

På det seneste møde i kommunalbestyrelsen revsede har i hårde vendinger borgmesterpartiet for netop ikke at ville tage det nødvendige ansvar for anlægsfasen. Han mener direkte, at den konservative letbanemodstand er gået ud over sagsbehandlingen af sager om letbanen.

Borgmester Sofia Osmani (K) understregede dog, da hun præsenterede sagen om trafikomlægninger som følge af anlæggelsen letbanen, at sagen ikke længere handler om at være for eller imod letbanen:

"I dag diskuterer vi ikke, om letbanen er en god eller dårlig idé. Vi diskuterer nogle helt konkrete konsekvenser af, at letbanen kommer – og hvordan vi så løser det. Den anden beslutning har et flertal truffet, og sådan er dét," sagde hun.

Den melding og holdning skulle være kommet noget tidligere, mente Sigurd Agersnap.

Ikke stort engagement

"Jeg synes, at det er ærgerligt, hvis man ikke kan gå ind i diskussionen om, hvordan vi tilpasser letbanen bedst til byen, fordi man har været imod letbanen. Det har jeg oplevet forskellige steder – blandt andet også i teknik- og miljøudvalget," sagde han:

"Det er en lidt speciel form for oppositionspolitik, hvis man lader det gå ud over den sagsbehandling, der foregår. Det har været min oplevelse i denne sag. Man har været forhippet på at markere sin modstand mod letbanen. Det kunne man sagtens have gjort samtidig med, at man havde behandlet denne sag seriøst. Jeg synes ikke, at der er nogen tvivl om, at Konservative er imod letbanen. Det er meget tydeligt i teknik- og miljøudvalget – og også, hvis man har fulgt debatten i de sidste seks år."

"Der kan ikke være tvivl om, at letbanen skal anlægges. Den beslutning har vi taget. Men den dumper jo ikke ned fra himlen. Den skal anlægges, og der bliver en periode med gener. Og her har vi brug for hele kommunalbestyrelsen. Vi har brug for, at så mange borgere som muligt kommer med input til, hvordan vi bedst muligt afvikler det."

"Jeg synes ikke, at denne sag har båret præg af et helt store engagement," sagde Sigurd Agersnap med tydelig adresse til Konservative.

Som de små børn

Formanden for byplanudvalget, viceborgmester Simon Pihl Sørensen (S), var en enig med Sigurd Agersnap:

"Når man først har været imod noget, så deltager man ikke i implementeringen. Det er noget pjat. Der går ikke noget af jer, fordi I deltager i at gennemføre beslutningen. Uanset om vi synes, at det er godt eller ej, er jeg sikker på, at det skal gennemføres så lempeligt som muligt. Det andet er lidt som de små børn hjemme ved spisebordet," sagde han - og fortsatte:

"Vi kommer til at have rigtig mange hurdler, og de løses bedst, hvis vi har en stærk forvaltning og en stærk kommunalbestyrelse, og man har kun en stærk forvaltning, hvis den har en kommunalbestyrelse i ryggen."

Her et glimt fra anlæggelsen af letbanen i Århus. I starten af det nye år skal entreprenørerne komme med deres tidsplan for anlæggelsen af den københavnske letbane. Foto: Jens Hasse/Chili

Her et glimt fra anlæggelsen af letbanen i Århus. I starten af det nye år skal entreprenørerne komme med deres tidsplan for anlæggelsen af den københavnske letbane. Foto: Jens Hasse/Chili

Har ret til at være kritiske

Det blev ikke til en længere debat om Konservatives mere eller mindre hel- eller halvhjertede bidrag i processen om letbanens anlægsfasen.

Men borgmester Sofia Osmani var ikke enig i Sigurd Agersnaps udlægning af sagsforløbet. Hun sagde:

"Det er ikke rigtigt at sige, at vi pr. automatik ikke deltager i sagsbehandlingen."

Og hun blev støttet af sin gruppeformand, Richard Sandbæk, der sagde:

"Konservative har ret til at være kritiske og grundige. Når der er usikkerhed om tingene, må man gerne være kritiske," fastslog han.

Publiceret 11 December 2018 11:45