De to konservative medlemmer af kommunalbestyrelsen, Karsten Andersen og Dorthe la Cour, har fået forvaltningen til at svare på en lang række konkrete spørgsmål om anlæggelsen af letbanen.

De to konservative medlemmer af kommunalbestyrelsen, Karsten Andersen og Dorthe la Cour, har fået forvaltningen til at svare på en lang række konkrete spørgsmål om anlæggelsen af letbanen.

Nu går de snart i gang med letbanen: Syv år i (trafik)helvede

Centrale vejstrækninger lukkes helt, og rigtig mange parkeringspladser forsvinder i det centrale Lyngby, når letbanen skal anlægges.

Af
Lars Schmidt

LETBANEN Årene 2019-25 er ikke for børn. Ikke, hvis man er fra Lyngby eller vil til Lyngby. Og slet ikke, hvis man har bil.

Det viser svarene på en gruppe spørgsmål, som de to konservative medlemmer af kommunalbestyrelsen, Dorthe la Cour og Carsten Andersen, har stillet til forvaltningen.

17 spørgsmål har de to politikere stillet. Og svarene giver løfte om syv år i noget, der ligner et sandt trafikhelvede.

Eksempelvis nedlægges der rigtig mange lokale parkeringspladser rundt om i Lyngby. Flere vejstrækninger - også helt centrale - lukkes i løbet af opførelsesfasen. Og der bliver en pause i jernbanedriften til og fra Lyngby.

Vejlukninger

Af svarene fra forvaltningen kan man læse, at Klampenborgvej bliver berørt voldsomt i to omgange.

Vejen lukkes mellem Kanalvej og rådhuspladsen, hvis officielle navn er Lyngby Torv. Og Klampenborgvej reduceres til ét spor fra fire mellem Kanalvej og Lundtoftegårdsvej.

Lyngby Hovedgade lukkes mellem Toftebæksvej og Nørgaardsvej, og viadukten under jernbanen for enden af Buddingevej lukkes helt for biltrafik. Der bliver dog plads til udrykningskøretøjer og til busser.

Jernbanepladsen ensrettes mod øst.

Det ser ikke ud til, at Lyngby Omfartsvej lukkes i letbanens anlægsfase.

Også Nybrovej og Frederiksdalsvej vil blive påvirket trafikalt. Forvaltningen understreger dog, at man så vidt muligt vil forsøge at mindske belastningen af de to veje ved at omprogrammere trafiksignalerne.

Man er fra forvaltningens side opmærksom på, at de private fællesveje vil blive belastet i anlægsfasen. Men kun midlertidigt, skriver man. Blandt andet vil der blive foretaget trafikmålinger for at kunne holde øje med trafikken på private fællesveje.

I sit svar oplyser forvaltningen, at der skal laves beregninger på forsinkelser på vejnettet på hele strækningen fra Ishøj til Lundtofte, så trafikanterne løbende vil kunne hente information om trafikken, andre veje at køre og andre transportmidler at tage.

Af samme grund har kommunen allerede nu opstillet sensorer, som skal registrere trafikken i det centrale Lyngby og på indfaldsvejene til byen.

Parkeringen

Der nedlægges en hel del parkeringspladser i anlægsfasen. Hvor mange kan forvaltningen først sige noget helt specifikt om, når entreprenørernes tidsplan er klar i starten af 2019.

Men også når letbanen er indviet, vil der være nedlagt parkeringspladser. De permanent nedlagte P-pladser er de 23 på Lyngby Torv, og på Buddingevej vil der blive nedlagt 18-20 længdeparkeringspladser.

Også på Chr. X Allé vil der blive nedlagt parkeringspladser.

I svaret til de to politikere understreger forvaltningen, at det ikke vil være muligt at sikre erstatningsparkeringspladser under anlægsfasen af letbanen.

"Borgere må parkere på de veje, der grænser op til de områder, hvor de bor," skriver forvaltningen.

Samtidig skal der - og det har intet med letbanen at gøre - sættes et klimaprojekt i gang, og det vil involvere de rundt regnet 100 parkeringspladser, som er på Lehwaldsvej. Disse pladser nedlægges dog kun midlertidigt.

Arbejdet med letbanen falder også sammen med udbygningen af Engelsborgskolen, omlægningen af Firskovvej, renoveringen af Lyngby Rådhus og flere byggerier på traceet ud mod motorvejen.

Det er en udfordring, erkender man i forvaltningen.

"Det er selvfølgelig udfordrende, at kommunen har så mange andre sammenfaldende byggeprojekter, hvorfor der skal ske en løbende koordinering," skriver man i svaret til de to politikere.

Skolevejene

Dorthe la Cour og Karsten Andersen spørger også til skolevejene:

"Hvorledes sikres det, at sikkerheden på skolevejene fastholdes på nuværende niveau," spørger de.

Det vil man sikre gennem de tilladelser, kommunen udsteder til entreprenørerne, skriver forvaltningen:

"Tilladelserne gives på baggrund af udarbejdede afmærknings- og trafikafviklingsplaner, sm politiet også godkender, således at trafikken afvikles sikkerhedsmæssigt forsvarligt."

Anlæggelsen af letbanen sker i to fase. Den første fase er omlægningen af forsyningsledningerne langs ruten. Den anden er anlæggelsen af selve letbanen.

Først i starten af det nye år kender man tidsplanen for, hvornår de enkelte arbejder på strækningerne går i gang.

Publiceret 11 December 2018 19:00