I starten af det nye år kommer der et borgermøde om trafikafviklingen i forbindelse med anlæggelsen af letbanen. Her et billede af den århusianske letbane. Foto: Jens Hasse/Chili

I starten af det nye år kommer der et borgermøde om trafikafviklingen i forbindelse med anlæggelsen af letbanen. Her et billede af den århusianske letbane. Foto: Jens Hasse/Chili

Borgermøde om letbanen: Konservative måtte bøje sig

Der skal afholdes borgermøde om letbane-generne, og så skal det undersøges, om der kan sættes flere ressourcer af til information om letbanen

Af
Lars Schmidt

LETBANEN Der kommer et borgermøde om letbanen i starten af det nye år. Og her skal politikerne i teknik- og miljøudvalget samtidig se på, om der skal sættes flere ressourcer af til kommunikation om letbanen.

Dét blev de håndgribelige resultater af en længere debat om letbanen på det seneste møde i kommunalbestyrelsen.

Politikerne skulle tage stilling til et forslag om trafikafviklingen i letbanens anlægsfase, og her meldte letbanemodstanderne Konservative ud, at man ikke kunne stemme for sagen, men at man ville undlade at stemme.

Årsagen var blandt andet, at forvaltningen først til foråret vil kunne sætte ressourcer af til at informere om letbanen. En anden var, at letbaneselskabet endnu ikke er kommet på bane med information om projektet.

Den konservative melding om ikke at ville gå ind i processen med arbejdet om anlæggelsen af letbanen affødte en diskussion om borgerinddragelsen i projektet.

Og lad det være slået fast med det samme: Ingen af partierne talte imod borgerinddragelse.

Ikke verdensmestre

Konservative Dorthe la Cour sagde:

"Ændringerne i trafikken og omlægning af ledningerne får meget stor betydning for kommunens borgere og for deres hverdag. Anlæggelsen af letbanen vil være et af de største borgerinddragelsesprojekter, som denne kommune nogensinde vil stå med. For vi kan ikke løse det alene. Vi havde gerne set, at der blev holdt et borgerinformationsmøde allerede nu. Også selv om der er mange ubekendte faktorer."

Formanden for byplanudvalget, viceborgmester Simon Pihl Sørensen (S):

"Det her bliver en meget vanskelig opgave kommunikations- og inddragelsesmæssigt. Man kan sige meget godt om Lyngby-Taarbæk Kommune, men vi er ikke verdensmestre i at kommunikere. Vejsagen har demonstreret, at vi selv på en god dag er under gennemsnittet. Her skal der dedikeres ressourcer," fastslog han - og fortsatte:

"Vi skal inddrage borgerne. Det skal vi ikke konkurrere om. Det er et must. Vi skal gøre en dyd ud af nødvendigheden af at kommunikere ordentligt."

Borgerinddragelse

"Der er ingen her, der kunne drømme om at sige nej til borgerinddragelse. Vi kan protokollere det nu. Så er dén potte ude," sagde Simon Pihl Sørensen videre. Direkte adresseret Konservative sagde han:

"I må beslutte jer: Kan det lade sig gøre? Skal vi lave en borgerinddragelse? Men det mener borgmesteren ikke, at der er ressourcer til. Mener man, at en der er behov for borgerinddragelse, så sætter man ressourcer af til det."

"Jeg synes, at vi protokollerer og giver teknisk udvalg det opdrag at lave borgerinddragelse allerede nu nuværende stadie i sagen. Det er så enkelt. Hvis det er det, det handler om. Handler det om noget andet, så er det klart, at det ikke er så enkelt," sagde han.

Sofia Osmani fastholdt, at der skal være ressourcer til opgaverne i forvaltningen:

"Jeg er fuldstændig enig med min gruppe om borgerinddragelse. Men hvis vi vælger at sætte forvaltningen i gang med nye opgaver, så skal vi også sikre, at de har ressourcerne og tiden til det. Og det kan betyde, at vi skal finde nogle penge til det – eller nedprioritere nogle andre opgaver," sagde hun.

Kendte ikke til ressourcespørgsmålet

Venstres gruppeformand, Søren P. Rasmussen, fortalte, at han og Venstre ville have været lydhøre, hvis Konservative havde bedt om ressourcer til borgerinddragelse og information. Men det bad Konservative aldrig om, sagde han:

"Da vi havde sagen oppe i økonomiudvalget, kom jeg med et forslag om yderligere skiltning ved Buddingevej og motorvejen. Jeg oplevede et økonomiudvalg, som sagde ”godt forslag”. Og hvis Konservative havde formuleret et forslag, om vi kunne gøre X-Y-X eller bruge X-antal millioner til det her, så var jeg gået ind i det. Der var bare ikke noget forslag. Jeg vidste ikke, at det her var et ressourcespørgsmål," sagde han:

"Var jeg blevet introduceret til det af borgmesteren, der sidder med øjet på hver en krone i hele kommunen, så havde jeg selvfølgelig sagt, at vi må forholde os til det," understregede Søren P. Rasmussen og udtrykte ærgelse over, at der hverken er blevet borgerinddraget eller informeret nok indtil videre:

"Jeg havde naivt troet, at vi havde styr på det, for vi har en god, kompetent borgmester, der selvfølgelig altid sørger for, at de beslutninger, der træffes, kan føres ud i livet."

---

Konservative slog i byrådssalen på tromme for, at en udsættelse af spørgsmålet. Sofia Osmani, at en sag af denne størrelse sagtens kunne tåle en omgang udvalgsbehandling mere.

Men hun gik ind for at holde et borgermøde hurtigst muligt og så vente med at godkende sagen om afvikling af trafikken i forbindelse med opførelsen af letbanen til efter afholdelsen af borgermødet.

"Det var mit klare indtryk, at der ikke var vilje i teknik- og miljøudvalget til at holde et egentligt borgermøde på nuværende tidspunkt, fordi man ikke følte, at man havde de nødvendige oplysninger. Men det kan jo være, at det er mig, der har misforstået noget," sagde borgmesteren:

"Jeg synes, at vi skal holde det møde nu og vente med at godkende sagen, til vi har haft det møde med borgerne. For det kunne jo være, at der var nogle borgere, der havde nogle konkrete forslag til, hvordan vi kunne løse trafikafviklingen ved Buddingevej og Lyngby centrum, inden vi kommer med myndighedskrav til entreprenørerne."

"Verden falder ikke sammen, hvis vi først træffer beslutningen på vores decembermøde. Jeg foreslår, at vi sender sagen tilbage til teknik- og miljøudvalget med henblik på at holde et informationsmøde for borgerne – og så bruge de input, vi får, til behandling af sagen," foreslog borgmesteren.

Det forslag faldt til jorden. Ingen opbakning til Konservative på dén front, og det betød, at borgmesterpartiet måtte bøje sig.

Ønsker ikke skinproces

"Der er rigtig mange borgermøder, der gennemføres uden, at vi behøver have det op på udvalgsmøde. Et borgermøde af denne karakter behøver vi ikke sætte yderligere ressourcer af til," sagde Simon Pihl Sørensen (S):

"Det, man skal gøre her, så det ikke bliver en skinproces, er at sige, at det her er vores grundlag, som vi taler med borgerne om. Ellers bliver det borgermøde, vi får, en skinmanøvre. Vi er lægmænd, og derfor vil det være rigtigst at lægge det her frem og så tage en dialog. Kommer der forslag, og folk synes, at det er en god idé, så vil jeg foreslå, at det her vedtages som et forslag, som man laver en borgermødet om."

"Jeg kan være rimeligt bekymret for at udsætte sagen. Det er ikke en fornuftig vej at gå," advarede Sigurd Agersnap (SF).

"Jeg har ingen problemer med, at det her er udgangspunkt for et borgermøde. Men vi godkender det her, som vil danne baggrund for vores myndighedskrav til entreprenørerne. Kommer der gode forslag, skal vi lave denne beslutning om," sagde Sofia Osmani.

Med på letbaneholdet

Og sådan blev det. Konservative kom dog med på letbaneholdet til sidst. Og det var, efter at Simon Pihl Sørensen foreslog, at sagen om trafikafviklingen godkendes, og at der holdes et borgermøde hurtigst muligt.

"Jeg vil ikke have, at det efter i dag skal hedde sig, at vi ikke vil have borgerinddragelse. Det vil vi utrolig gerne. Og vi tager også gerne to møder og tre møder," understrede han.

"I den konservative gruppe kan vi godt tælle, og vi har ikke flertal, så vi kan ikke bestemme noget som helst. Og så må man nogle gange tage det, man kan få. Det, vi gerne ville, var en borgerinddragelse, og det er I alle gået med til. Det er vi glade for," sagde borgmesteren og sluttede:

"Teknik- og miljøudvalget må tage en snak om, om vi har de ressourcer, der skal til for at drive denne proces. Det er nødvendigt. Uanset om man er for eller imod projektet, så kommer det, og vi skal have det til at glide bedst muligt."

Publiceret 11 December 2018 18:00