Vi er kommet med adskillige konstruktive forslag til løsninger af problemerne, men der er intet blevet gjort, siger Ion Meyer. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Vi er kommet med adskillige konstruktive forslag til løsninger af problemerne, men der er intet blevet gjort, siger Ion Meyer. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Handler først nu: Politikere og forvaltning har i årevis kendt til problemer på bosted

To borgmestre, en udvalgsformand og en centerchef kendte ifølge mails til problemerne på bostedet Chr. X's Allé. Men pårørende oplevede ingen handling

Af
Mikkel Brøgger Petersen

BOSTED Alarmklokkerne om forholdene på bostedet for borgere med autisme, Chr. X's Allé, ringede gennem flere år, uden Lyngby-Taarbæk Kommune greb ind. Det viser mails til kommunen fra pårørende og medarbejdere, som Det Grønne Område er i besiddelse af.

Fælles for mailsene er, at pårørende står tilbage med en følelse af, at der aldrig blev gjort noget ved problemerne.

Først da pårørenderådet før sommer trak sig i protest mod stedets forstander og forvaltningen, begyndte kommunen at se nærmere på problemerne. Indtil videre har det resulteret i, at bostedet skal have ny forstander og en pårørendevejleder.

Årsagen til, at pårørenderådet trak sig, var manipulerede mødereferater, mangel udvikling af de stedets beboere, en passiv forvaltning, en ledelseskultur baseret på frygt og samarbejdsvanskeligheder med den nu forhenværende forstander.

Læs politikernes svar her.

Diktatorisk stil

Kritikken burde dog på ingen måde have været ny for Lyngby-Taarbæk Kommune. For to forskellige borgmestre, en centerchef og en udvalgsformand har længe kendt til problemerne.

Til et møde fra før 2013 med den daværende borgmester, Søren P. Rasmussen (V), opremsede Kirsten Munch, som har en søn, der bor på Chr. X's Allé, en lang række problemer.

En forstander med en "diktatorisk og manipulerende stil, hvor kritik og andre meninger bliver afvist". Stor udskriftning i personalet. Et personale, som når man søgte hjælp hos forstanderen, fik at vide "Hvor svært kan det være" og "Er du sikker på, at du arbejder det rigtige sted? Nogle gange må man jo acceptere, at man ikke magter opgaven". Og et personale, som ikke tør stå frem med kritik.

Centerchef i Lyngby-Taarbæk Kommune Lone Nygaard blev også gjort opmærksom på kritikken. En medarbejder skrev i 2014 om problemer, som har været der, siden Chr. X's Allé åbnede i 2007.

Det handlede blandt andet om et dårligt psykisk arbejdsmiljø, en arbejdsplads med stor udskiftning, et stort vikarforbrug og manglende opfølgning på undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø.

Vi er blevet hørt, men der skete bare aldrig mere, siger Kirsten Munch. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Vi er blevet hørt, men der skete bare aldrig mere, siger Kirsten Munch. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Borgmester vidste besked

Borgmester Sofia Osmani (K) blev 23. marts 2017 i en mail fra pårørende gjort opmærksom på dårlig ledelse, mangel på kommunikation, manglende udvikling af beboer, voldsom udskiftning i personalet og en svært tilgængelig forstander.

Brevet slutter med et spørgsmål til borgmesteren om, hvad Lyngby-Taarbæk Kommune vil gøre for at rette op på forholdene. Borgmesteren svarer, at "det er ikke mit indtryk, at der er en situation på Chr. X's Allé, der skulle gøre, at kommunen skal gribe ind overfor forholdene på Chr. X's Allé" med henvisning til, at Det Sociale Tilsyn ikke har haft bemærkninger til ledelsen eller de pædagogiske metoder.

Og formanden for social- og sundhedsudvalget, Bodil Kornbek (S), blev i juni sidste år gjort opmærksom på en lang række kritikpunkter baseret på oplevelser fra pårørende til cirka 15 beboere på Chr. X's Allé.

I det 20 sider lange dokument nævnes blandt andet forstanderens arrogante og manipulerende ledelsesstil, manglende kvalitet i det pædagogiske arbejde, for stort forbrug af vikarer, utrygge beboere og for lav normering.

To måneder senere måtte formanden for handicaprådet, Ion Meyer, som havde deltaget i mødet med en anden pårørende, rykke udvalgsformanden for en tilbagemelding på mødet.

Det var dog først 15. februar 2018, at de pårørende fik en tilbagemelding på deres henvendelser. Lone Nygaard skrev blandt andet, at "det generelle sygefravær på Chr. X's Allé er lavt, tilsynsrapporten er god, og der arbejdes med de anbefalinger, der er skitseret, samt at den netop gennemførte trivselsmåling ikke viser indikationer på forhold, der ikke er acceptable".

Glippede muligheder

Når man spørger Kirsten Munch, som har en søn boende på Chr. X's Allé, om Lyngby-Taarbæk Kommune har haft muligheder nok til at reagere på kritikken, er hun ikke i tvivl.

"De har helt sikkert haft muligheder. Vi har været meget skarpe i mails, så de har haft alle muligheder. Det var først, da Det Grønne Område kom på banen, at det blev taget alvorligt," siger hun og fortæller, hvordan kritikken blev modtaget.

"Der skete ikke mere. Vi har fået lov at snakke, de har hørt på os, og så lander den der. Men jeg ved selvfølgelig ikke, hvad man har talt om på de indre linjer," siger hun.

Den tidligere formand for pårørenderådet og formand for handicaprådet, Ion Meyer, tilslutter sig det, Kirsten Munch siger. Han tilføjer:

"Vi er kommet med rigtig mange løsningsforslag. Blandt andet i forhold til den manglende kommunikation og information, som vi har tilbudt at lave. Mulighederne er blevet serveret på et sølvfad. Men der er blevet talt udenom, og der er ikke sket noget."

Publiceret 04 December 2018 09:00