“Jeg mener, at vi må afvente den helt store ombygning, til vi ved, hvordan resten af området kommer til at se ud,” siger Sofia Osmani. Foto: Lars Schmidt

“Jeg mener, at vi må afvente den helt store ombygning, til vi ved, hvordan resten af området kommer til at se ud,” siger Sofia Osmani. Foto: Lars Schmidt

Tema Sorgenfri Torv:

“Byg på sydtorvet og vent med nordtorvet”

Borgmester Sofia Osmani ønsker at se tiden an, og at ejerne bygger på sydtorvet, som de allerede nu har tilladelse til

Af
Af Pernille Borenhoff

sorgenfri “Vi er grundlæggende ikke enige i kommunalbestyrelsen om, hvad der skal ske på Sorgenfri Torv,” siger borgmester Sofia Osmani (C).

Sofia Osmani mener, at der allerede nu er store byggeprojekter i gang i Sorgenfri, og at hun finder det klogest at afvente og se, hvilke konsekvenser det får for bymiljøet og for trafikken i lokalområdet.

“Min personlige holdning er, at vi ikke skal igangsætte nye store lokalplanprocesser, før de igangværende projekter er tilendebragt. Da vi havde processen i sidste periode, var drømmen at lave en helhedsplan, men det var ikke muligt. Så nu igangsætter man nogle delprocesser. Jeg synes, at det projekt, der har ligget for sydtorvet, er rigtig flot, og forudsætningen for at bygge en større Irma er jo ikke, at man bygger rækkehuset på nordtorvet helt ud til vejkanten. Vi må se, om ejerne inden for den gældende plan kan imødekomme Irmas ønsker, og jeg kigger gerne på p-forholdene og ser, om der er noget, vi kan justere. Men en ny stor lokalplan med boliger i flere etager på sydtorvet mener jeg, vi må afvente, til vi ved, hvordan resten af området kommer til at se ud. Men det er klar, at hvis der kommer en konkret ansøgning, så må vi forholde til den og behandle den politisk,” siger Sofia Osmani.

Publiceret 25 May 2018 11:00