Novo Nordisk Fonden vil med bl.a. læringscenteret i Lyngby løfte undervisningen i naturvidenskab for børn og unge. Illustration: Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S

Novo Nordisk Fonden vil med bl.a. læringscenteret i Lyngby løfte undervisningen i naturvidenskab for børn og unge. Illustration: Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S

Læringscenter er på vej til Lyngby

123 mio. kr. fra Novo Nordisk skal få flere unge til at interessere sig for naturvidenskab

Novo Nordisk Fonden vil med et nyt stort almennyttigt læringscenter i Lyngby, LIFE, stille gratis undervisningstilbud inden for naturvidenskab til rådighed for skoler i hele landet. En bevilling fra Novo Nordisk Fonden på 123 mio. kroner dækker starten af centret de første to år. Herefter er det hensigten, at bevillinger på op til i alt knapt 1,6 mia. kroner skal finansiere centrets aktiviteter de næste 10 år. “Formålet er at øge interessen og kompetencen blandt børn og unge for naturvidenskab, så flere vil vælge en naturvidenskabelig uddannelse, ” siger bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden Sten Scheibye i en pressemeddelelse. LIFE omfatter en digital platform med blandt andet virtuelle laboratorier og spil, det fysiske læringscenter i Lyngby, samt mobile laboratorer etableret i specialbyggede lastvogne, der vil komme rundt til skoler i hele landet. Alle aktiviteterne vil blive stillet gratis til rådighed for skolerne. Når initiativet er fuldt indfaset, vil cirka 100.000 børn og unge hvert år enten få besøg af de mobile laboratorier eller komme på besøg i læringscentret. Det er samtidig forventningen, at omkring en halv million elever hver år vil benytte sig af de digitale læringsforløb.

Står færdigt i 2021

Det nye LIFE læringscenter i Lyngby ventes at stå færdig i begyndelsen af 2021. De mobile laboratorier og den digitale platform ventes at gå i luften allerede i løbet af 2019.jesl

Publiceret 17 May 2018 11:30