Dér, hvor trafikken gør det nødvendigt, skal sporene nedfældes. Det kan eksempelvis være i vejkryds.

Dér, hvor trafikken gør det nødvendigt, skal sporene nedfældes. Det kan eksempelvis være i vejkryds.

Køber letbaneskinner, der fældes ned i græs og grøn belægning

Buddingevej og Klampenborgvej får letbanespor, som fræses ned i vejbanen og har grøn belægning. Det besluttede politikerne i teknik- og miljøudvalget i sidste uge

Af
Lars Schmidt

“Letbanen forskønnes med nedfældede skinner.”

Sådan lyder den glade melding i en pressemeddelelse fra Lyngby-Taarbæk Kommune.

Bag det glade budskab om, at letbanen forskønnes, gemmer der sig en historie om, at politikerne i teknik- og miljøudvalget har besluttet, at kommunen skal købe flere rilleskinner, som kan nedfældes i græs og grøn belægning på udvalgte letbanestrækninger.

Rilleskinnerne kommer til at koste næsten fem mio. kroner, og kommunen optager lån for at finansiere dem.

Sigurd Agersnap (SF), formand for teknik- og miljøudvalget, siger:

”Vi lægger vægt på, at trafiktiltag, herunder letbanen, indpasses så godt som muligt i vores kommune. Vi er derfor glade for, at et enigt udvalg anbefaler kommunalbestyrelsen, at bruge et mindre ekstrabeløb til at forskønne letbanen på strækningen gennem Kongens Lyngby.”

Richard Sandbæk (K), næstformand i udvalget, supplerer:

“Vi er også i udvalget enige om, at når projekteringen af letbanen kommer lidt længere frem, så vil vi bede forvaltningen om at se på, om der på andre strækninger, torve, stoppesteder mv., kan ske en yderligere forskønnelse f.eks. med beplantning, byudstyr med mere.”

Spor

De fleste steder på ruten gennem Lyngby lægges skinnerne i spor, som minder om dem, man kender fra de fleste togstrækninger.

Det gør sig f.eks. gældende på strækningen ved Anker Engelundsvej, på strækningen Buddingevej/Jernbanepladsen og via Klampenborgvej frem mod Kanalvej og også på strækningen mod syd på Buddingevej mellem Engelsborgvej og Christian X"s Alle, skriver kommunen i pressemeddelelsen.

Sporene nedfældes

Men dér, hvor trafikken gør det nødvendigt, skal sporene nedfældes. Det kan eksempelvis være i vejkryds.

Og så på de strækninger, som politikerne nu har besluttet at købe rilleskinner til. Det drejer sig om følgende strækninger:

- Buddingevej mellem kommunegrænsen til Gladsaxe og Nybrovej

- Buddingevej mellem Nybrovej og Christian X's Allé

- Klampenborgvej mellem Firskovvej og Sorgenfrigårdsvej

- Klampenborgvej mellem Sorgenfrigårdsvej og Lundtoftegårdsvej

Kommunalbestyrelsen har allerede tidligere besluttet at tilkøbe rilleskinner nedfældet i beton på den nordgående strækning af Buddingevej mellem Christian X"s Alle og Engelsborgvej, for at forskønne denne strækning, sådan at sporene i begge retninger bliver ens.

Generne

Anlægsarbejdet med letbanen vil medføre gener for naboer, der bor tæt på byggearbejdet og trafikanter som færdes langs strækningen i form af støj og midlertidige problemer med fremkommeligheden, fastslår kommunen i pressemeddelelsen. Her skriver man:

“De fleste steder er arbejdet dog af midlertidig karakter og vil flytte sig, som arbejdet skrider frem.”

I forbindelse med arbejderne på de forskellige strækninger vil der løbende ske en vurdering af, hvordan arbejderne bedst muligt tilrettelægges, så generne minimeres under et samlet hensyn til naboer og fremkommelighed, skriver kommunen i pressemeddelelsen.

Det er særligt på de befærdede strækninger i Lyngby centrum, ved Lyngby Station og på Buddingevej, hvor man vil opleve, at arbejdet forstyrrer i hverdagen, fastslår kommunen.

Publiceret 01 May 2018 07:00