Plan a er en helhedsplan, der betyder store forandringer for både nord - og sydtorvet. Er det plan b, der vedtages, så vil nordtorvet blive renoveret nødtørftigt. Under alle omstændigheder flytter Irma til sydtorvet, når den ene eller anden plan er vedtaget.

Plan a er en helhedsplan, der betyder store forandringer for både nord - og sydtorvet. Er det plan b, der vedtages, så vil nordtorvet blive renoveret nødtørftigt. Under alle omstændigheder flytter Irma til sydtorvet, når den ene eller anden plan er vedtaget.

Ejerne har bolden:

Planerne for Sorgenfri Torv ligger stille

Hvornår, der sker noget på Sorgenfri Torv, afhænger af, om ejerne beslutter sig for at arbejde videre med en helhedsplan for torvet, eller om de vil sætte gang i en plan b, der primært koncentrerer sig om sydtorvet

Af
Af Pernille Borenhoff

Fortællingen om Sorgenfri Torv er ved at udvikle sig til en meget meget lang saga. I årevis har ejerne ønsket at bygge på både nord- og sydtorvet. Og i lige så mange år har Det Grønne Område skrevet om planerne, som mange troede var lige om hjørnet.

Tre gange har ejerkredsen fremlagt visioner om bl.a. boliger, butikker, p-pladser og sikker trafik. Men lokale borgere har hver gang samlet tilstrækkeligt med underskrifter til, at politikerne har rystet på hånden. Og planerne er en efter en blevet skrinlagt.

Lige nu ligger alt stille, og alle kan ved selvsyn se, at butikkerne forfalder mere og mere. Og at de får sværere og sværere ved at tiltrække kunder.

Irma, som trækker mange af kunderne til nordtorvet, gav i forrige udgave af Det Grønne Område udtryk for, at de har et stort ønske om at flytte til sydtorvet.

“Vi venter vist bare på, at Lyngby-Taarbæk Kommune sætter den sidste underskrift. Planen er, at vi skal flytte over på sydtorvet ved siden af Netto i en helt ny godt 900 kvadratmeter stor forretning. Og det forventer vi os meget af,” siger direktør Søren Steffensen, Irma.

Læs her Det Grønne Områdes artikel om, da helhedsplanen for Sorgenfri Torv døde

Plan a eller b

Men det er altså ikke helt sådan, det hænger sammen, forlyder det fra viceborgmester og formand for byplanudvalget Simon Pihl Sørensen (S).

“I dag er det dagligvarerne, der skal trække resten. Jeg forstår godt Irma, men lige nu er der ikke nogen fremdrift, og vi afventer at få et projekt fra ejerkredsen,” siger Simon Pihl Sørensen.

Ejerkredsen har tidligere opereret med en plan a og en plan b. Plan a er en helhedsplan for både nord- og sydtorvet, der bl.a. indbefatter nye butikker, boliger, en stor moderne Irma-butik samt en væsentlig opgradering af eksisterende butikker og opholdsområder. Plan b er langt mindre ambitiøs, idet den kun opererer med en ny mindre bygning langs banen på sydtorvet ved Netto, og en nødtørftig renovering af nordtorvet, hvor Irma er placeret i dag.

Talsmanden for ejerkredsen Lars Mathiesen er meget enig i, at torvet og de tilstødende kommunale arealer bør fornys, hvis butikslivet skal bevares i Sorgenfri.

“Alt har ligget stillet, siden helhedsprojektet blev forkastet. Jeg har boet i nabolaget i 24 år og kommer selv på torvet næsten dagligt. Jeg ser gerne, at der kommer en løsning, som opgraderer bydelen, og at det lykkes at få skabt et levende byliv med nogle nye attraktive butikker og spisesteder/cafeer samt nogle gode opholdsrum for borgerne i området.

Det er ingen hemmelighed, at jeg synes, at helhedsplanen var en god fremtidssikret løsning for Sorgenfri bydel” siger Lars Mathiesen.

Især nordtorvet er ifølge Lars Mathiesen problematisk.

”På sigt er nordtorvet ikke egnet som butikstorv. Parkeringsforholdene er meget ringe og langt under de normkrav, som kommunen stiller i dag, og næsten halvdelen af de bebyggede arealer er kælderarealer, som ikke anvendes længere. Dertil kommer, at energiforbruget i bygningerne er meget højt. Disse forhold gør, at butikkerne over tid vil blive stadig mindre rentable,” siger han.

Situationen drøftes løbende i ejerkredsen, men Lars Mathiesen vil ikke udtale sig om, hvorvidt og i givet fald hvornår ejerkredsen vil sende et projektforslag til kommunen.

Tilbage i juni 2016 ærgrede viceborgmester Simon Pihl Sørensen sig over, at der ikke kom en helhedsplan for Sorgenfri Torv. Læs historien her

Publiceret 21 March 2018 10:30