Debat: Nedrivning af Sorgenfri Torv er ikke en god løsning

Annemarie Brinch,Kongevejen 67, Kgs. Lyngby

Annemarie Brinch

DEBAT I læserbrevet 19/11 af fru og hr. Guldager, beskrives VoresSorgenfris arbejde som benspænd for udviklingen i Sorgenfri.

De ser nedrivning som løsning på udviklingen af Sorgenfri Torv. Bestyrelsen i VoresSorgenfri (V.S.) ser ikke Guldagers forslag forankret i fakta. I kommunens hidtil bedste borgerinddragelsesforløb, hvor fru Guldager deltog, fremgik det, at man ikke kan flytte Irma til Sydtorvet og forvente at Nordtorvet efterfølgende overlever.

Boliger på Nordtorvet danner ikke grundlag for at opfylde detailhandelsanalysen, der anbefaler at afsætte 10.000 m2 butiksareal. Derfor argumenterer V.S. for at skabe de bedst mulige forhold for Irma på Nordtorvet.

Det er forudsætningen for et godt handelsliv. Hr. og fru Guldager efterspørger boliger, hyggelige spise-/opholdssteder og nye butikker. Sympatisk – men de fine illustrationer i bygherres oplæg er ofte fortegnet.

V.S. mener ikke, at asfalterede pladser, der vender mod befærdede veje, er hyggelige opholdssteder, og vi mener ikke, at torvet skal erstattes af lokaler med høj husleje, så kun kædebutikker overlever.

V.S. anklages for at varetage nabointeresser, og legitimere foreningens berettigelse med en Facebook-gruppe. V.S. har en Facebook-side, men medlemskredsen er betalende medlemmer i hele Sorgenfri. V.S. udtrykker medlemmernes mening, fremlægger foreningens holdninger efter intern debat med afsæt i fakta, og arbejder sammen med foreninger med samstemmende interesser.

V.S. prioriterer tiltag, der medfører aktiver for borgerne frem for profit hos bygherre – tiltag, hvor byplanmæssige, arkitektoniske og kulturelle bevaringsværdier sikres. Som forening står vi stærkere, når vi skal gennemskue konsekvensen af lokalplaner, præget af kommunens hidtidige ønske om en udvikling, drevet af vækst. V.S. ønsker mødesteder fremfor steder som Lidl’s parkeringsplads.

Vi opfodrer til nytænkning ift. forbedring af trafikforhold, frem for standardløsninger med en parkeringskælder finansieret af bygherre, der så bygger højere for at finansiere anlægsudgiften. V.S. er ikke imod vækst, men enhver udvikling sætter sig spor 100 år frem, så den bør være velovervejet.

Publiceret 03 December 2019 08:00