Debat: Ejernes vision om det nye Sorgenfri Torv

Lars Mathiesen, bestyrelsesformand, Sorgenfri Torv

DEBAT Byplanudvalget har i den kommende uge en ny helhedsplan for Sorgenfri Torv på dagsordenen. Det sker efter, at der i foråret blev nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle interessegrupper i Sorgenfri plus en række enkeltborgere. Alle med interesse for Sorgenfri har været velkomne og alle har løbende kunne følge processen på Kommunens hjemmeside.

Arbejdsgruppen er blevet ledet af Forvaltningen og en ekstern konsulent, og det har de gjort grundigt og professionelt. Jeg har et indgående kendskab til gennemførte planprocesser i mange andre af landets kommuner, og jeg har aldrig set eksempler på en så omfattende borgerproces som den i Sorgenfri.

På baggrund af de mange input fra arbejdsgruppen har vi ejere lavet et helt nyt idéforslag for Sorgenfri Torv. Jeg bor selv i Sorgenfri og har stor respekt for borgernes store interesse og kærlighed til lokalområdet. Vi har lyttet til kritikken, og det nye idéforslag efterlever politikernes og den nedsatte arbejdsgruppes succeskriterier.

Forslaget sikrer et levende og alsidigt butiksmiljø med bevarelse af Irma i Sorgenfri plus nogle attraktive byrum samt nogle gode opholds- og spisesteder. Kort fortalt går forslaget ud på at samle hovedparten af butiksmiljøet på det såkaldte Sydtorv, hvor Netto ligger i dag, og lave en boligbebyggelse med grønne bæredygtige senior-bofællesskabslejligheder primært langs baneterrænet. Boligerne udgør et godt supplement til de øvrige boliger i området, og så lægger bebyggelsens beboere ikke beslag på hverken børneinstitutioner, skoler eller trafikken, når den er mest intens. Vores nye idéforslag ligger på Kommunens hjemmeside for dem, der har interesse i at gå i detaljer herom.

De oprindelige tanker bag opførelsen af Sorgenfri Torv var at skabe et moderne og velfungerende butikstorv anno 1960. Realiteterne i dag er, at bebyggelsen på Nordtorvet er uegnet til butiksdrift anno 2019. Det har en enig butiksejerkreds sagt både i et åbent brev til Kommunalbestyrelsen og senest i et brev til Byplanudvalgets medlemmer. Irmas direktør siger det mest tydeligt, nemlig at Irma lukker deres nuværende butik i Sorgenfri indenfor 2½ år.

Sorgenfri Torv er blevet fremhævet som et værdifuldt samlingssted for hele Sorgenfri. Det er ikke det gængse billede af virkeligheden, når man lytter til borgere og butiksejere. Hvis man ser Nordtorvet som et vigtigt samlingssted anno 2019, så vil jeg bare stilfærdigt sige, at det kan vi gøre meget bedre i fremtiden i nogle langt bedre fysiske rammer og få mange flere med i ”fællesskabet” – både de oprindelige Sorgenfriborgere, men også de unge og børnefamilierne, som skal præge det fremtidige Sorgenfri.

Hvis ikke Sorgenfri Torvs butiksmiljø skal forgå, som det er sket med mange tilsvarende bytorve i Danmark igennem de seneste to årtier, så er der behov for beslutninger og væsentlige forandringer nu.

Publiceret 03 December 2019 10:30