Debat: Store eller små daginstitutioner?

Henriette Breum, M-KB (V)

Henriette Breum, medlem af KMB (Venstre)

DEBAT Når vi i Børne- og Ungdomsudvalget meget snart skal snakke struktur på dagtilbudsområdet, vil størrelsen på institutioner og mulige sammenlægninger helt sikkert komme til at fylde en del.

I den forbindelse synes vi i Venstre, at det er meget vigtigt, at inddrage den forskning, der findes på området, i vores beslutninger. Ligeledes er det også vigtigt at få et bedre indblik i den enkelte institution på parametre som forældretilfredshed, sygefravær, medarbejdertilfredshed, normering og udgifter til bygning samt dennes stand.

For hvorfor lukke eller sammenlægge mindre institutioner, hvis de på flere parametre klarer sig bedre end andre?

Målet skal ikke være at få større institutioner. Målet skal være at sikre, at vi har de bedste og mest veldrevne.

Derfor har jeg netop sat en sag på det kommende børne- og ungdomsudvalg, hvor jeg ønsker at vi i udvalget får belyst og forholder os til flere parametre.

Aarhus Universitet har udarbejdet en stor forskningsrapport, der viser, at hvis institutionerne bliver for store, risikerer de at stå med en række udfordringer ift. børnenes trivsel, læring og udvikling.

Konklusionen i forskningsrapporten lyder: Det kan derfor ikke anbefales at oprette store daginstitutioner med over 100 børn.Lige nu er der rigtig mange forældre, der udfordrer kommunen på normeringer.

Derfor er det utrolig vigtigt vi også får undersøgt og fremlagt en situationsstatus på, hvordan normeringen reelt ser ud i de enkelte institutioner. Og ikke kun på papiret. Om normeringen bliver bedre ved at bygge større institutioner kan jeg godt betvivle når jeg læser normeringstallene i den seneste kvalitetsanalyse for dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk.Ser man på de daginstitutioner, der kun har vuggestuepladser, er der i gennemsnit 3,9 barn pr. medarbejder, mens der i vuggestuer, som er en del af et børnehus (og altså en større institution), i gennemsnit er 4,1 barn pr. medarbejder.

Ser man på børnehaverne er der en normerings spredning fra 5,4 børnehavebørn pr. medarbejder til 8,5 børn pr. medarbejder. I de børnehaver, der ikke er en del af et børnehus, var gennemsnittet 7,2 børn, mens gennemsnittet er 7,3 børn pr. medarbejder i børnehaver, som er en del af et børnehus.

Ifølge forskningsrapporten, er store institutioner særligt udfordret på de indikatorer, der handler om relationer, fordi det ikke er muligt for ledere og pædagoger at kende alle børn, i modsætning til de små institutioner, hvor lederen og pædagogerne har et tæt kendskab til alle børn og forældre, og hvor der er bedre mulighed for personlig kontakt og nærvær.

Så er det helt forkert at bygge institutioner til over 100 børn? Måske ikke. Så længe det ikke bliver på bekostning af mindre veldrevne institutioner. Samtidig er det rigtig vigtigt, at institutionerne bygges med henblik på at undgå nogle af de udfordringer en stor institution kan give. Og her bør vi netop læne os op ad den forskning, der er på området.

Publiceret 22 November 2019 08:00