Finances Saving Economy concept. Female accountant or banker use calculator.

Finances Saving Economy concept. Female accountant or banker use calculator. ijeab - stock.adobe.com

Debat: Skal regneark afgøre vores børns fremtid?

Cathrine Skovsted, Kærmysse 17, Virum

DEBAT Kære Sofia Osmani og alle ansvarlige politikere

Jeg er mor til to børn i Børnehuset Humlehuset, og jeg har brug for jeres hjælp! Jeg har virkelig brug for, at I ser på de børn og ansatte, som jeg synes I svigter i så høj grad, i stedet for udelukkende at træffe beslutninger baseret på et regneark!

Fredag den 25. oktober 2019 blev der udsendt et “forældrebrev” fra den vikarierende leder. Her oplyses det, at en pædagog, som har været i institutionen i mere end 10 år, og som er yderst vellidt og har et utrolig højt fagligt niveau, er blevet afskediget, fordi der over en periode har været en merudgift på primært lønomkostningerne (som bl.a. skyldes langtidssygemeldinger, dvs. nogle helt særlige og ulykkelige omstændigheder). Forældrebestyrelsen har ikke været involveret i beslutningsprocessen. Det oplyses også, at der fra kommunens side er blevet stillet krav om, at der skal laves en 3-års spareplan, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

I 2019 er vores børnehus blevet reduceret med 2 pædagoger og 1 studerende! Børneantallet er ikke reduceret forholdsmæssigt. Det giver en kritisabel normering, og der er slet ikke nok hænder!

Vores børn og de ansatte i Humlehuset fortjener så meget mere end det, I udsætter dem for! Jeg finder jeres håndtering af sagen dybt kritisabel og pædagogisk uforsvarlig. I risikerer at ødelægge Virums allerbedste børnehus, som altid har været noget helt, helt særligt! Det skal det blive ved med at være, og det skal I hjælpe os med at bevare! Det er en del af jeres ansvar som politikere.

Jeg frygter, at jeres håndtering af situationen får pædagogerne og medhjælperne til at søge væk, fordi de ikke kan finde ro i det kaos, I skaber. Hvis det sker, vil det skade vores børn endnu mere end jeres beslutninger allerede har gjort.

Jeg er simpelthen så ked af det, og jeg kan slet ikke bære, at I udelukkende ser økonomien og ikke vores børn. Vores børn burde være jeres førsteprioritet! Der er behov for, at I hjælper og understøtter - ikke at I skærer ned, bryder stærke relationer mellem børn og deres voksne og skaber utryghed!

Det eneste ansvar I har taget på jer indtil videre er det økonomiske ansvar, men som forældre forventer vi også, at I tager et socialt ansvar for de ansatte og for vores børn! Det gør I ikke ved at skære ned! Det gør I ved at skabe ro, stabilitet og sikre de stærke relationer som allerede findes i Humlehuset!

Publiceret 21 November 2019 10:30