Debat: Fattige politiske prioriteringer koster på Musikskolen

Anette Skafte, fmd., Dansk Folkeparti, Lyngby-Taarbæk

DEBAT Musik gør livet sjovere. Og har man musik i sit liv, bliver man et lykkeligere menneske.

Så enkelt er det.

1.600 elever samt 300 på venteliste, er tallene på de børn og unge som gerne vil udvikle deres musikalitet i Lyngby-Taarbæk kommune, men det har været op ad bakke og besværligt i flere år.

Det er så fantastisk og livsbekræftende, at synge og spille musik. Allerede fra fødslen har de fleste mennesker udviklingsmuligheder for musikalitet. Det er et spørgsmål om træning, øvelser og god undervisning, hvilket gør, at det enkelte menneske faktisk har mulighed for at lære at synge og spille. Alle børn uafhængig af social og kulturel baggrund har således anlæg for at udvikle musikalitet.

Men det at spille et instrument er faktisk også med til at styrke og øge de faglige kompetencer og styrke arbejdshukommelsen i andre sammenhænge f.eks. i folkeskolens undervisning.

I Dansk Folkeparti mener vi, at alle elever skal have mulighed for at udvikle deres musikalitet, og mener derfor det i den grad er nødvendigt, at man nu finder en permanent location for kommunens Musikskole.

Men igen vil kommunalbestyrelsen afvente at forvaltningen skal afdække mulige alternative modeller for tilvejebringelse af egnede bygninger til musikskoleaktivitet, og i den forbindelse må man ikke håbe det skal være i et gammelt spejderhus eller container fordi man ikke vil belaste kommunens anlægsramme.

Men er denne afventen ikke det man igennem flere år har forsøgt sig med. Hvor mange steder har elever og lærere efterhånden ikke måtte flytte imellem, fordi Musikskolen hele vejen igennem har været nedprioriteret, og sendt til lokaler af meget dårlig stand.

Man kan læse om de forskellige partiers store velvilje og forståelse omkring vilkårene for Musikskolen, men det klinger altså efterhånden noget hult, når problemerne har stået på i flere år.

Derfor kunne det være rart, at høre de forskellige partier om hvorfor man ikke har prioriteret og afsat midler i budgettet til at opføre en ny Musikskole med ordentlige lokaler og lagerfaciliteter.

Publiceret 20 November 2019 08:00