Her boede Scavenius. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Her boede Scavenius. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Debat: Lad os lige få ryddet op, inden der forhastet ændres vejnavne

Mogens Friis, Langs Hegnet 39, Kgs. Lyngby

Lad os lige få ryddet op, inden der forhastet ændres vejnavne.

Socialdemokratisk blod på hænderne, løgnen om G. F. Duckwitz og Kongen, der gik med jødestjerne.

Myterne kender ingen grænse og sandheden er det første offer i en krig siger man.

Den socialdemokratisk efterretningstjeneste AIC blev oprettet i 1944 af arbejderbevægelsen, som propaganda- og informationscentral. Opgaven var at opbygge et kontaktnet af socialdemokratiske tillidsmænd på arbejdspladserne, samt formidling af partiets politik.

AIC foretog en omfattende registrering af især kommunistisk virksomhed, på de danske arbejdspladser. Det førte til at ca. 300 kommunister blev arresteret og ført til koncentrationslejre i Nazi Tyskland.

Men også borgerlige gik ikke ram forbi af AIC, bl.a. konservative partimedlemmer, som man vidste bedrev illegal virksomhed eller sabotage i samarbejde med kommunistiske sabotører blev angivet, henrettet eller ligeledes ført til tyske koncentrationslejere.

Som udenrigsminister underskrev Erik Scavenius i Berlin i november 1941 en aftale om overholdelsen af den Folketinget vedtagne Kommunistloven af 22. august 1941, da Th. Stauning var statsminister.

Gik Kong Christian den X med jødestjerne, som foreslået af Th. Stauning?

Myterne kender ingen grænse og sandheden er det første offer i en krig.

Publiceret 07 November 2019 18:00