"Jeg vil gerne rose eleverne for den fineste demonstration, jeg nogensinde har oplevet’, siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget Mette Schmidt Olsen (C).

Efter det ene uheld efter det andet: Musikskolen er på vej til at spille fallit

En bølge af svamp er skyllet ind over musikskolen, og eleverne undervises i lokaler, der ikke egner sig til musikundervisning. Og slet ikke til sammenspil. Forældrene ønsker en permanent løsning og helst et musikhus, som man har det i nabokommunerne

"Jeg er meget spændt på, hvilket oplæg forvaltningen kommer med til januar for Musikskolen. For som det er nu, er det uholdbart."

Ordene kommer fra Lyngby-Taarbæk Musikskoles bestyrelsesformand Birgitte Dolevert Larsen.

Musikskolen har været ramt af den ene uheldige omstændighed efter den anden. Og efter den tredje og den fjerde. Blandt andet vandskade med efterfølgende svampeangreb i musikskolens center på Hummeltofteskolen. Kaldet center 2. Tidliger og muligvis kommende lukning af center 1 på Engelsborgskolen på grund af mistanke om svamp og lukning siden maj 2019 af Ny Lyngbygaard. Ligeledes på grund af svamp.

Den ene omgang svamp efter den anden, hvilket har stor betydning for især 480 ud af musikskolens 1600 elever. Primært de elever, der går til sammenspil. Og de, der spiller på store slagtøjsinstrumenter, som man ikke lige flytter rundt med, og som derfor har brug for opbevaring et permanent sted.

Også for lærerne er det uholdbart, at de må pendle rundt til mange forskellige lokationer i kommunen, samtidig med at de skal holde motivationen oppe hos eleverne. Og hos sig selv. De fleste lærere har en lang musikuddannelse bag sig – mange fra konservatoriet – og hvor inspirerende det er at undervise i et lokale hvor lyset automatisk slukker hvert femte minut og hvor man ikke en gang har adgang til en kaffemaskine eller andre kollegaer, kan man godt sætte et spørgsmålstegn ved.

"Administrationen skal snart have en præmier, fordi de gør et enormt stykke arbejde for at få det hele til at gå op. Og lærerne burde også have en præmie. De underviser under meget dårlige forhold, som man aldrig ville byde ansatte på andre arbejdspladser," siger hun.

Mange lappeløsninger

Birgitte Dolevert Larsens datter, der nu går i 1. g., har gået til klaver, sang og kor i ti år. Og hun har indtil nu modtaget undervisning på ni forskellige lokationer: klasselokaler på både Engelsborgskolen, Virum Skole, Kongevejens Skole, Fuglsanggårdskolen og Hummeltofteskolen. På Maskinmesterskolen ved DTU, på Ny Lyngbygaard og endelig i en villa på Rustenborgvej.

"Vi få mange gode hensigtserklæringer, men jeg frygter, at det ender med lappeløsninger. Man har de seneste år brugt mange penge på at renovere alle centrene. Og nu har man afsat 3 millioner til genhusning på Rustenborgvej og til renovering af Hummeltofteskolens musikcenter," siger Birgitte.

Det hun og den øvrige bestyrelse ønsker i stedet, er at kommunen en gang for alle tager tyren ved hornene og får lavet et ordentligt og varigt musiktilbud til de 1600 elever. Samt til de 300, der i dag står på venteliste.

"Jeg savner politikere, der har en vision for musikskolen. Det ser jeg ikke. Og hvis de savner inspiration, kan de bare kigge til nabokommunerne, hvor der i både Rudersdal, Gladsaxe og Farum er fantastiske forhold for musikskoleelever. Her har man formået at skabe et levende musikmiljø, hvor eleverne kan spille sammen, og hvor de kan se og høre, hvad andre musikelever laver. Noget tilsvarende så vi meget gerne her i Lyngby-Taarbæk kommune," siger hun.

(Historien fortsætter under billedet)

"Jeg savner politikere, der har en vision for musikskolen. Og hvis de savner inspiration, kan de bare kigge til nabokommunerne, hvor der i både Rudersdal, Gladsaxe og Farum er fantastiske forhold for musikskoleelever," siger Lyngby-Taarbæk Musikskoles bestyrelsesformand Birgitte Dolevert Larsen, der her fotograferet foran bygningen på Rustenborgvej, hvor en del af undervisningen pt. finder sted. Foto: Pernille Borenhoff

Håber på en samlet skole

Mette Schmidt Olsen (C), der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget, forstår godt elevernes og forældrenes frustrationer.

‘Ved de seneste udvalgsmøder demonstrerede musikskolelever ved at spille musik for os politikere, inden vi skulle til møder og behandle sager vedrørende Musikskolens forhold og fremtid. Jeg fik heldigvis lejlighed til både at nyde musikken flere gange og også mulighed for tale til eleverne og forsikre dem om, at at både musikskolens ledelse, forvaltningen og politikerne arbejder på højtryk for at finde løsninger, så de fortsat kan modtage musikundervisning. Og så i øvrigt at rose eleverne for den fineste demonstration, jeg nogensinde har oplevet’, siger hun.

Ifølge Mette Schmidt Olsen er Musikskolen en af de bedste i landet.

"Det er vi alle interesserede i at fastholde. De har fået bygget rigtig mange gode ting op, for eksempel en stor slagstøjsafdeling, der er ret unik,’ siger hun og fortsætter.

"På det kommende udvalgsmøde skal vi behandle en sag, der vedrører muligheder for leje og placering af en musikcontainer, der midlertidigt kan huse netop slagtøjsafdelingen. Den nuværende midlertidige placering er ikke optimal," siger hun.

I starten af det nye år forventes forvaltningen at fremlægge forslag til den fremtidige husning af musikskolen.

"Jeg har en forventning om, at forvaltningen kommer med flere løsningsforslag, som vi politisk skal forholde os til; om det indebærer forslag om én samlet musikskole, som kan huse alle de aktiviteter, der ikke foregår på skolerne eller alternative løsninger, ved jeg endnu ikke noget om. Lige nu pågår arbejdet med at afdække om Ny Lyngbygård eller dele af bygningen kan renoveres og bruges," siger hun.

FAKTA

Kultur- og Fritidsudvalget punkt 5

Forvaltningen foreslår, at

  • 1. der etableres faciliteter til Musikskolen, herunder slagtøjsundervisning, i bygningen på Toftebæksvej 11, der i dag anvendes til Dagplejen, og Dagplejen flyttes til Skovbrynet 44 efter en mindre istandsættelse
  • 2. at der i den forbindelse gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr.
  • 3. driftsøkonomien ved ibrugtagning af Skovbrynet 44 undersøges nærmere og forelægges til politisk behandling ultimo 2019

Publiceret 06 November 2019 10:30