Debat: Der skal være kunst på letbanens stationer

Dorete Dandanell og Lene Skodborg, projektgruppen "Kulturmiljøer Langs Letbanen"

Dorete Dandanell og Lene Skodborg, projektgruppen "Kulturmiljøer Langs Letbanen", SF, 1. suppl.KMB

Det er lige nu, at Lyngby-Taarbæk og de 10 andre letbane-kommuner skal begynde at tænke kunstnerisk og kulturhistorisk udsmykning ind i udbuddet af letbanestationernes forpladser, som kommunen har ansvaret for.

Kunstnerisk udsmykning vil både forskønne ellers ret anonyme byggerier som stationer og skærme mod hærværk og grafitti, da der er erfaring for, at borgerne passer på steder, der ser pæne ud.

Kunstnerisk udsmykning af forpladserne på de syv kommende letbanestationer i Lyngby-Taarbæk kommune vil ligge fint i forlængelse af kulturstrategiens fokusområde "Inspirerende kulturoplevelser".

Det er ønsket, at borgerne "oplever levende og inspirerende omgivelser i alle kommunens bydele", som opnås ved at ”bruge hele byen og flere bydele som scene og ved at indrette, udsmykke og anvende flere uderum til kultur, ligesom kulturarven skal gøres synlig og fortiden levende”.

Kunst i det åbne rum giver en særlig overraskende behagelig rumlig aha-oplevelse. De syv stationer, der kommer til at ligge som perler på en snor tværs gennem en stor del af kommunen, vil - i kunstnerisk form – tage passagerne på en rejse gennem kommunen ved at fortælle den historie, der knytter sig til de enkelte stationer/steder.

Lige fra endestationen Lundtofte, der historisk hænger sammen med boliger for fabrikkerne langs Mølleåen eller stationen Lyngby Centrum, der er placeret tæt på krydset Lyngby Hovedgade/Klampenborgvej, trafikkens hvepsetalje, som trafikken skal suges igennem midt mellem viadukten i vest ved Jernbanevej og Sorgenfrigårdsvej i øst.

Det fremgik tydeligt, at de mange borgere, der besøgte vores stand "Historier på skinner - Letbanen" lørdag den 7. september på "Liv i Lyngby" er levende optaget af, hvad letbanen kommer til at betyde for netop dem og deres område. Så hvis der gøres lidt ekstra ud af at udsmykke forpladserne, vil det være med til at styrke den lokale identitet og følelsen af at "høre til" eller "høre hjemme".

I Lyngby-Taarbæk Kommune vil det være oplagt at bruge bestemmelsen, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 27. 6. 2013, hvori det bl.a. lyder, at 1 % af den budgetlagte bruttoudgift ved nybygninger som Lyngby-Taarbæk finansierer eller medfinansierer, og hvor offentligheden har adgang, skal anvendes til kunstnerisk udsmykning.

Vi håber, at kommunalbestyrelsen vil tage kunstnerisk og kulturhistorisk udsmykning af letbane-forpladserne med i udbuddet!

Publiceret 05 November 2019 10:30