Debat: Cyklisterne lever et farligt liv i krydset Klampenborgvej-Hjortekærsvej. Hvor mange ulykker skal der til?

Jan Hansen, formandTrongårdsparkens GrundejerforeningTrongårdsparken 101, Kgs. Lyngby

DEBAT I 2008 var grundejerforeningerne øst for motorvejen til møde med LTK og politiet med det formål at få belyst mulighederne for sikring af T-krydset Hjortekærsvej/Klampenborgvej for cyklister og fodgængere. Politiets accepterede forslagene, men LTK meddelte, at der ikke var midler til gennemførelse.

I 2017 kom vejkrydset til tops på listen over kommunens farligste vejkryds! Ulykkesstatistikken over 5 år viste sit entydige spor. LTK handlede resolut og afsatte penge til ombygning. Men midt i udførelsen af projektet blev processen afsporet. En indsnævring af Hjortekærsvejs udmunding i Klampenborgvej fra to til én kørebane blev eneste resultat til stor frustration for bilister og uformindsket risiko for ikke mindst bløde trafikanter. Nye vurderinger for og imod et lyskryds skulle genovervejes.

Ultimo 2018 kunne det konstateres, at antallet af ulykker i krydset stadigt lå på et meget højt niveau. 4 uheld på et enkelt år mod 7 de foregående 5 år. Kun de politiregistrerede ulykker. Alle parter (grundejerforeninger, skoler, institutioner m.fl.) afleverede januar 2019 forslag, som kunne forbedre forholdene. Den fremsatte tidsplan for løsningen er for længst skredet. Intet er sket, og mens vi venter, er krydset, der var Lyngbys farligste, blevet endnu farligere. En dødsulykke vil være ulykkelig.

Imens lever specielt cyklisterne et farligt liv i krydset Klampenborgvej/Hjortekærsvej. Den nuværende udkørsel fra Hjortekærsvej giver anledning til både højresvingsulykker og påkørsel af tværkørende cyklister. Også fodgængere - heriblandt børnehavebørn fra Stockholmsgave – lever farligt, når Klampenborgvej uden fodgængerfelt skal krydses.

Eneste positive i denne sag er, at pengene til ombygning af krydset blev afsat i 2017. Pengene kommer fra salget af grunde på Dyrehavegårds jorder, og som bl.a. skulle anvendes til infrastrukturtiltag i Hjortekærsområdet.

Det er høje tid, at der bliver gjort noget for de bløde trafikanter!

Et lyskryds af den ene eller anden art må være løsningen.

Publiceret 01 November 2019 08:00