Peter Linde, formand for Lyngby-Taarbæk Forsyning. Foto: Lars Schmidt

Peter Linde, formand for Lyngby-Taarbæk Forsyning. Foto: Lars Schmidt

Debat: Sortering af plastaffald giver mest genbrug

Peter Linde, formand,Lyngby-Taarbæk Forsyning

Peter Linde, formand for Lyngby-Taarbæk Forsyning

DEBAT Peter With rejser i Det Grønne Område spørgsmålet om, hvordan vi får mest plastik genbrugt.

Svaret er: ved at sortere plastik i fire-rumsbeholderne. I dag bliver godt 30% af plastikken genbrugt, når vi sorterer. Det giver mere genbrug end før, hvor vi ikke sorterede, og det skal øges i fremtiden.

Noget af det, der i dag ikke kan genbruges, bliver brændt og giver fjernvarme. Dog ikke blødt PCV, der er giftigt ved forbrænding.Lyngby-Taarbæk Forsyning er i løbende dialog med de andre forsyningsselskaber om, hvordan vi sammen kan øge både mængden, der sorteres og forbedre vejledningen, så vi sorterer bedst muligt. Mængden er også vigtig fordi det giver størst effektivitet.

Vestforbændingen, hvor vi i Lyngby-Taarbæk leverer plastikken, havde stillet i udsigt, at 75% ville blive genbrugt.

Der er vi ikke i dag, og det er kritisabelt, at vi blev stillet dette i udsigt og må nøjes med mindre. Det må Vestforbrændingen gøre bedre.

Deponering af andet end giftigt plastik må stoppes. Også hvis det sker i udlandet.

Det er ikke muligt på forhånd at udpege det stykke plastik, der i dag ikke bliver til genbrug. Hvis det ændrer sig, vil Lyngby-Taarbæk Forsyning informere herom.

At holde fokus på løbende forbedringer er den tilgang, der har givet os det niveau vi har i dag, hvor vi genbruger mere. At sortere mindre er for mig som formand for Lyngby-Taarbæk Forsyning ikke vejen til at genbruge mere.

Selv om det skulle øge procentandelen, der bliver genbrugt på kort sigt, vil det samtidig reducere mængden. Den samlede mængde, der genbruges, er - trods kritik - det, der giver værdi. Lyngby-Taarbæk Forsyning vil fortsætte med at følge sagen tæt.

Jeg har været i dialog med Peter With om sagen i en måned, og vi kender hinandens argumenter. Peter With har ret i sin kritik. Vi er ikke enige om løsningen. Lyngby-Taarbæk Forsyning vil fortsætte med at forbedre sorteringen og øge genbruget.

Publiceret 31 October 2019 15:01