Lyngbyborgerne sorterer troligt deres plastikaffald, men langt fra alt bliver genanvendt, skriver læser.

Lyngbyborgerne sorterer troligt deres plastikaffald, men langt fra alt bliver genanvendt, skriver læser.

Debat: Skal Lyngbys plastaffald afbrændes i Malaysia?

Peter WithÅbrinken 101, Virum

DEBAT Vi har brug for et borgermøde eller et borgerting i Lyngby om vores plastsortering. At store dele af det havner i udviklingslande som Malaysia til sortering under uacceptable forhold er ikke i orden. Og der er ingen lette løsninger.

Sidst i august afslørede fagbladet Ingeniøren at Vestforbrænding ikke kan sikre genanvendelse af vore plasticaffald. Borgerne i Lyngby-Tårbæk og mange andre kommuner sorterer store mængder af plastaffald i fire-kammer-beholderne i forventning om at det bliver genanvendt. Men kun Vestforbrænding afsætter plastaffaldet til en tysk virksomhed, Alba Braunschweig, der selv sorterer 31% til genanvendelse mens de i kontrakten med Vestforbrænding havde lovet at det skulle være mindst 75%. Tyske virksomheder aftager 22% til energiudnyttelse (dvs. afbrænding) og 47% sendes ud af landet f.eks. til Malaysia og andre lande i Asien.

TV2 fulgte op sidst i september op med dokumentaren ”På sporet af dansk plastaffald” og fandt plastaffald fra Danmark som var dumpet i Malaysia og afbrændt uden kontrol. Med alvorlige virkninger som luftvejslidelser hos fattige mennesker i området. Direktøren for Vestforbrænding er blevet fyret ultimo september pga. skandalen.

I Lyngby-Taarbæk sorterer vi troligt vores plastaffald, så det underligt at det grønne område ikke har fulgt op på sagen og spurgt Lyngby-Tårbæk Forsyning (LTF) og kommunens politikere, hvordan vi skal håndtere sagen. Mit eget forslag er følgende: Lad os nøjes med at sortere den plastic fra i 4-kammer spanden som rent faktisk kan genanvendes af Vestforbrændings partner Alba i Tyskland, og så lægge resten til restaffald, så det kan brændes og bidrage til fjernvarmen. Det er naturligvis ikke en løsning, der er god for klimaet, for afbrænding af plast udleder CO2. Men klimaet får det jo ikke bedre af at afbrændingen sker i Malaysia eller andre steder i Asien, efter transport derud. Mit forslag er tænkt som en midlertidig løsning indtil LTF og Vestforbrænding finder en ordentlig genanvendelsesløsning for det hele.

Jeg tog kontakt til LTF’s ledelse og bestyrelse med dette forslag – men de ønsker at fortsætte med at sortere alt plastic fra og sætter deres lid til at ”Vestforbrændingen hurtigst muligt får styr på situationen”. Andre taler for helt at indstille plastsorteringen og brænde det hele af; men den løsning duer heller ikke, da man så vil afbrænde også den plast, som Vestforbrænding kan genanvende.

Jeg tror LTF undervurderer borgernes ønske om at bidrage til mere grøn omstilling og cirkulær økonomi. Vi står med et problem uden enkle løsninger, og jeg vil derfor foreslå at Lyngby-Tårbæk forsyning eller det Grønne Område gennemfører et debatmøde hvor fakta og forskellige løsningsforslag kan lægges frem og debatteres – evt. med en indikativ tilkendegivelse fra publikum til sidst om hvad de finder er den bedste løsning. Alternativt kan man organisere et egentligt borgerting med tilfældigt udvalgte borgere – det kunne så være i hele Vestforbrændings område – Teknologisk Institut har gode erfaringer med den løsning og med at sikre at anbefalinger fra borgerting sker på et oplyst grundlag.

Publiceret 30 October 2019 17:00