Badeparken ved Lyngby Stadion. Foto: Lars Schmidt

Badeparken ved Lyngby Stadion. Foto: Lars Schmidt

Debat: Badeparken - en asfalt- og betonfri zone – bevar byens grønne områder

Inge Sandager,Fuglevadsvej 37, Kgs. Lyngby

Inge Sandager, Fuglevadsvej 37, Kgs. Lyngby

DEBAT Kære kommunalpolitikere!

Bevar Badeparken med sine gamle bevaringsværdige træer og nyligt anlagte regnvandssikring (LAR). Parken tjener i dag som rekreativt område for breddeidrætten, lokale klubber og byens borgere i almindelighed, der alle nyder den grønne plet midt i Lyngby-Taarbæks mest by-fortættede område.

Parken er samtidig de omkringliggende grundejeres grønne bastion og værn mod stadions massive beton, der rykker nærmere og nærmere.

Lyngby har vokseværk, men vi må og skal bevare de grønne åndehuller. Vi skal fortsat kunne se os selv som det Grønne Område. Det nyeste skud på stammen er studieboliger i Lyngby Idrætsby klos op ad stadion. Jo, det kan da være en god idé!

Hvem vil ikke gerne have 7 mio. mere i kommunekassen årligt som følge af en besparelse på udligningsordningen.

Lyngby Idrætsby er anlagt som et rekreativt område med et grønt udtryk. Det skal vi holde fast i!

Hvis projektet skal gennemføres, så skal det være maksimalt 300 studieboliger, for studerende med garanti! Vi ønsker ikke erhverv på Stadion, med dertilhørende forøgelse af trafikken. Selv med studieboliger vil der blive øget trafik.

I et af scenarierne for håndtering af denne vil Trafik- og Miljøudvalget bruge en del af Badeparken som hovedfærdselsåre til Lyngby Idrætsby. Dette vil medføre, at mange af de smukke store gamle træer må fældes, og at trafikken sendes ind i de omkringliggende villakvarterer, Sorgenfrigaard og Bondebyen. Dette giver en markant øget trafikbelastning i den i forvejen tætte og trafikbelastede bydel, ligesom træer og opholdsområdet i Badeparken i disse CO2-neutrale tider i så fald må lade livet! Det giver absolut ikke mening!

Så kære kommunalpolitikere, ”Lad os bevare Badeparken som en grøn oase”! Vi hedder det Grønne Område, og det skal vi blive ved med!

Publiceret 30 October 2019 09:00