Debat: Det er ikke muligt at drive et tidssvarende musikskoletilbud

Birgitte Dolevert Larsen, Bestyrelsesformand. På vegne af Musikskolens Bestyrelse

Det er med stor bekymring for musikskolens nuværende og fremtidige situation, at Musik-og Billedskolens Bestyrelse fremsender dette høringssvar.

Musikskolen er nu i en situation, hvor samtlige undervisningscentre er udfordrede, undervisning kan ikke gennemføres, arbejdsforholdene for personalet er uacceptable og det er ikke muligt at drive et tidssvarende musikskoletilbud.

Musikskolen er hårdt ramt på de fysiske rammer grundet en række uheldige omstændigheder. Vandskader og skimmelsvamp har ført til lukningen af Musikskolens hovedcenter (Ny Lyngbygaard) og Musikcenter 2 (Hummeltofteskolen).

Musikskolens sidste musikcenter (Center 1) er bygningsmæssigt i så dårlig stand, at der også dér skal findes en fremtidig løsning for undervisningen inden for kort tid.

En nyligt gennemført indeklimaundersøgelse i Center 1 kan risikere at vise, at dette center også skal lukkes akut – som var tilfældet med de to andre centre i henholdsvis maj 2019 og august 2019.

Undervisningen fra de 3 centre, kan IKKE flyttes til lokaler på skolerne, idet der er behov for:

1) Sammenhængende lokaler

2) Egnede undervisningslokaler.

På baggrund af ovenstående helt groteske lokalesituation er det fuldstændigt uforståeligt for Musikskolens Bestyrelse, at der ikke er afsat midler i kommunens budget for 2020-2023 til etablering af ÉT SAMLET MUSIKSKOLEHUS.

Bestyrelsen beder med dette høringssvar om, at der i budgettet afsættes midler til etableringen af et samlet musikskolehus. Vi skal i gang nu!

Dette vil give kommunens børn og unge de nødvendige tidssvarende rammer, medarbejderne nogle acceptable arbejdsforhold, kommunen et kulturelt kraftcenter (med åbne døre) og en moderne musikskole til gavn for de pt. mere end 1600 aktivitetselever og deres forældre.

På vegne af Musikskolens Bestyrelse

Birgitte Dolevert Larsen

Bestyrelsesformand

Publiceret 25 October 2019 10:00