Debat: Opret et selskab til vedligehold og service på vejene

Gert Schmeltz Pedersen, Fortunparken 42, Kgs. Lyngby

Gert Schmeltz Pedersen, Fortunparken 42, Kongens Lyngby

DEBAT Her er et forslag: Opret et selskab under Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S, som får til opgave at løse de vigtige samfundsopgaver med vejvedligeholdelse og vinterbekæmpelse på private fællesveje, med ret til at opkræve de nødvendige indtægter.

Det skal omfatte alle private fællesveje i kommunen, så opgaverne kan løses effektivt.Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S er så vidt jeg kan se en succeshistorie, det må være en fornuftig udvidelse af deres arbejdsopgaver.Den nuværende situation er ikke fornuftig og holdbar. Grundejerne har pligt til at løse opgaverne og må ikke mere få kommunal hjælp. Det skal løses ved aftaler mellem grundejerforeninger eller vejlaug og private entreprenører. Det er hverken rationelt eller effektivt eller trygt for vejbrugerne, os alle sammen.

Hvis den nuværende lovgivning ikke tillader, at opgaverne løses af sådan et nyt selskab, så må lovgivningen laves om, det kan ikke gå for stærkt.

Publiceret 24 October 2019 10:00