Debat: Lad Vævemesterhusene og Hyldehaverne være i fred

Folmer Teilmann, Ørholm Stationsvej, Kgs. Lyngby

Kommunen planlægger at rive et af de fire røde dobbelthuse på Lundtoftevej ned. Avisens læsere kender dem sikkert godt – fire smukke, gedigne rødstenshuse med tegltage, kviste i bindingsværk, murede svalehuse i gavlen, sorte vindfang og hvide, småsprossede vinduer. De blev bygget i 1913 til vævemestre og andre funktionærer på Lyngby Gardin- og Textilfabrik ved Mølleåen, dér hvor den passerer Bondebyen. Fabrikkens arbejdere boede i Hyldehaverne, tre smukke, nybodergule rækkehuslænger med røde tegltage.

Da to af disse tre længer for ti år siden blev revet ned, erkendte Simon Pihl efterfølgende, at ”det var en fejl”. I forsøget på at bevare længerne havde en lang række anerkendte arkitekter og institutioner sendt indsigelser mod nedrivningen. Men politikerne lyttede ikke til dem.

Siden er den tilbageværende hyldehavelænge og de fire røde vævemesterboliger blevet skrevet ind i lokalplan 247 som bevaringsværdige. Men nu har kommunen tilsyneladende glemt, hvad bevaringsværdig betyder. Der er nemlig planer om at tage livet af et af de fire røde dobbelthuse for at gøre plads til et bredere vejanlæg og et lyskryds, der kan afvikle al den ekstra trafik til og fra stadion, der vil blive resultatet af de planlagte boligblokke dér.

Og det er der noget galt med. Kommunen arbejder for tiden på at slippe af med byens fodboldstadion – for enhver pris. Men jeg mener, man kommer til at ofre for meget i denne bestræbelse. De fire vævemesterhuse på Lundtoftevej skal bevares som en samlet enhed sammen med Hyldehaverne, fordi de er en vigtig del af Lyngbys historie og områdets sjæl og karakter.

Kommunen er i øjeblikket ved at begå endnu en enorm og uoprettelig fejl ved at blæse på anerkendte institutioner og arkitekter og lade hånt om byens bygningskulturarv. En kulturarv, som fortæller om vores nationale og lokale industrihistorie og giver byen sjæl og karakter.

Måtte de komme til fornuft, inden det er for sent!

Publiceret 23 October 2019 08:00