DEBAT: Letbanen kunne blive en grøn attraktion, som snor sig gennem kommunen

DEBAT Fotos af letbanen forbi Magasin i sidste nummer af DGO giver kuldegysninger. Strækningen er mest beton og beton, asfalt og ledninger, men det kunne være anderledes med en lidt kreativ tankegang og tænkt sammen med en bynaturstrategi, som er ikke-eksisterende i kommunen. Letbanen er ikke bare teknik, men også æstetik.

Et positivt tegn er dog, at kommunen ønsker at danne byrum omkring de syv nye letbanestationer, som også omfatter beplantning, udover en række andre faciliteter, som cykelparkering, plakatsøjler, inventar til bevægelse, stier mm.

Men der bør gøres meget mere for, at letbanens forløb igennem kommunen bliver en grøn attraktion både for passagerer, beboere i nabolaget og kunder i Lyngby. Og det er muligt, hvis kommunen ønsker det. Kommunen bør snarest udarbejde en strategi herfor, så bynatur indtænkes i det meget gravearbejde, som skal foregå i den kommende tid.

Beplantning langs letbanen i form af træer, blomstrende buske, hække mm. vil kunne give et grønt forløb og fremme biodiversitet. Træer renser luften, binder CO2, træer giver liv og dejlig skygge en solvarm sommerdag, mens man venter på letbane toget. Masterne til ledningerne kan være grønne (se foto fra Bruxelles' letbane), selve traceet mellem sporene kan tilsås med græs. Samtidig kunne det understøtte visionen om "Lyngby som en grøn by", som i betænkelig grad er ved at forsvinde med den voldsomme udbygning, som er i gang.

Kommunen tilkendegiver, at der vil blive fældet rigtig mange træer i forbindelse med letbanen. "For hvert træ der fældes, skal der plantes nyt, der skal sikres erstatningsbeplantning," siger kommunens træstrategi. Men intet sted i Strategioplæg 2019 angives, hvor denne erstatningsbeplantning skal finde sted?

Et godt sted at begynde er ved plantning langs letbanen.

Publiceret 23 October 2019 18:00