Debat: Stadionboligerne er et blålys

Linda Heinrichson, Borgevej 7, Kgs. Lyngby

Kære Økonomiudvalg, Byplanudvalg og Teknik- og Miljøudvalg

Når kommunen omtaler sit planlagte salg af byens fodboldstadion med byggeret til 300 boliger midt i Lyngby Idrætsby, kalder I boligerne for studieboliger. Men det er vildledende, for der er er reelt ingen mulighed for at håndhæve, at de nye boliger bliver forbeholdt studerende. Den danske lovgivning giver ikke mulighed for at diskriminere, hverken på baggrund af alder, beskæftigelse eller indkomstgrundlag. Hvis man vil sikre, at stadionboligerne bliver til studerende, skal man bygge almene eller støttede ungdomsboliger eller kollegier tilknyttet en fælles anvisning.

Det er dog ikke det, der udbydes. Og det er der ikke heller gode penge i for investorer. Boligerne i projektet er derfor bare tæt sammenstuvede boliger, som vil kunne lejes ud eller sælges til enhver, der har råd til at betale, præcis ligesom på Kanalvej, Andersen & Martini-grunden og Hummeltofteparken på politigrunden i Sorgenfri. Her troede kommunalbestyrelsen også, at man fik studieboliger, men huslejen er så høj, at de studerende ikke har råd til at bo der. I Sorgenfri koster 31 m2 9.000 kr. om måneden, og på Kanalvej kan man leje en toværelses for ca. 15.000 kr. om måneden. (Til sammenligning koster en topersoners kollegielejlighed på Nybrogårdkollegiet 3.560 kr. om måneden, inkl. vand!)

Historien om salget af stadion i kombination med nye studieboliger til byen er med andre ord for god til at være sand. Og med den falder også resten af korthuset. Når man ikke kan sikre, at de nye boliger bliver til studerende, er der heller ikke sandsynlighed for, at de kommende beboere vil transportere sig på cykel. Dermed ryger projektets argument om, at man kan nøjes med én P-plads for hver fjerde bolig (normalt kræver kommunen halvanden P-plads pr. bolig på egen matrikel).

Hvor mon beboernes biler kommer til holde? Kommunen foreslår, at investoren kan etablere ekstra parkering på de omgivende fællesarealer – mod betaling. Resultatet af det forslag vil betyde, at langt mere af idrætsbyens udeareal skal inddrages til parkering for at opfylde boligernes reelle parkeringsbehov.

Alt i alt holder set-up’et ikke en meter, hvis de studerende ikke har råd til at bo i de nye boliger. De studerende vil ikke få glæde af projektet, ligesom de ikke fik glæde af projekterne i Lyngby bymidte og Sorgenfri. Til gengæld er der en investor, der bliver glad for at kunne tjene penge på boligerne – når der nu ikke er penge i fodbold.

Og alle vi andre? Vi får "glæde" af endnu flere biler og en kæmpestor boligkaserne, der efter al sandsynlighed bliver for dyr til de studerende og deres cykler. Som politikere ved I det godt, men lukker øjnene. I siger til avisen, at I har lyttet, og kører videre med fortællingen om studieboliger til de stakkels studerende.

Der er ikke noget galt i at tjene penge. Men der er noget galt, når det sker på vores allesammens bekostning. Der er noget galt, når I sælger idrætsbyens fremtid sammen med en ønskefortælling om, hvad man opnår ved det, som er meget langt fra sandheden.

Er det gået op for jer, at det reelt ikke er studieboliger, I får, men i stedet almindelige, små, dårlige, dyre boliger, uden tilstrækkeligt P-areal, uden tilstrækkeligt opholdsareal og uden bopælspligt – ikke til studerende, men bare til enhver, der har råd?

På vegne af

Grundejerforeningen Sorgenfrigård

Grundejerforeningen Hyldehaverne

Andelsboligforeningen Grønnevang

Beboerforeningen Lundtoftevej 51-59

Publiceret 22 October 2019 09:45