Debat: Konservative ønsker ikke facadeophængte kørestrømsledninger

Richard Sandbæk, næstformand teknik- og miljøudvalget (K)

DEBAT Jeg har med interesse og undren læste artiklerne vedrørende de to løsninger hvad angår letbanens kørestrømsledninger - facadeophængt eller master .

Vi har hos Konservative været imod en facadeophængt løsning og ønsker en masteløsning, da det vil være den bedst tænkelige løsning for vores by.

Der er ingen af løsningerne, der er æstetiske, men en facadophængt løsning, som flertallet i kommunalbestyrelsen har valgt, vil betyde ekspropriationer på de ejendomme, hvor der skal være et facadeophæng, og der kan ligeledes være en risiko for at borgere, der bor på strækningen, ikke kan åbne vinduer eller gå ud på en altan. Det, synes vi, ikke er rimeligt for disse borgere eller for ejerne af de pågældende ejendomme.

Det er ligeledes en undren fra min side, når formanden for teknik-og miljøudvalget, Sigurd Agersnap (SF), i sit interview bruger ordet "vi", idet det så er på sin plads at understrege at "vi" ikke inkluderer Konservative.

Vi er derimod enige med Torben Schwabe, at en facadeløsning for kørestrømsledninger er en rigtig dårlig løsning og ikke vil bidrage til vores byss æstetik, og jeg kan kun opfordre flertallet i kommunalbestyrelsen til igen at overveje en masteløsning for letbanens kørestrømsledninger.

Publiceret 22 October 2019 17:00