Spillet om Sorgenfri Torv fortsætter. Foto: Lars Schmidt

Spillet om Sorgenfri Torv fortsætter. Foto: Lars Schmidt

Debat: Vi er nødt til at nytænke, og det haster

Hans-Jørgen Bundgaard, fmd.Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening

DEBAT Forleden kunne vi læse et åbent brev fra Vores Sorgenfri m.fl. omkring præmisser for vores kommuner og byudvikling og om at bevare vore grønne områder.

Naturligvis skal vi bevare vore grønne områder, og dem har vi heldigvis mange af. Jeg vil ikke her kommentere på de forskellige byggerier i kommunen, men blot konstatere at Lyngby-Taarbæk Kommune, og Lyngby især, er i rivende udvikling, og det skyldes ikke mindst, at man i tidernes morgen bl.a. byggede Lyngby Storcenter tæt på bykernen og var meget fremsynet og sidenhen har udviklet Lyngby Centrum som den sprudlende by, den er i dag.

Så kan man altid diskutere, hvor højt og hvor meget man kan bygge, og det er der altid mange meninger om.

Taler vi Virum og Sorgenfri, som det her indlæg drejer sig om, er der mig bekendt ikke tale om at inddrage grønne områder til byggeri, men udvikle de områder der i forvejen er bebygget, og det er præcis det, der er sket både i Virum og Sorgenfri.

Vi ved, at fremtidens indkøbsmuligheder er koncentreret om supermarkeder, der tiltrækker kunder og også trækker kunder til de mindre butikker i nærheden.

Ser vi på Virum, er der slet ingen tvivl om, at det nye byggeri og de to nye supermarkeder vil være et løft til Virum Bymidte, og når borgerne vænner sig til at indordne sig trafikalt til de nye forhold, vil Virum Bymidte blomstre.

I Sorgenfri har man nedrevet en frygtelig grim politistation og retsbygning og erstattet den med et boligbyggeri og et supermarked.

Den gamle politistation havde en parkeringsplads med træer, men omend man kan diskutere størrelsen på den store bygning i Hummeltofteparken, vil dette nye byggeri blive flankeret af en allé af træer på Hummeltoftevej, og de nu fældede træer på sennepsmarken vil blive genplantet, når vejarbejdet er færdigt.

Den nye boot camp, der endnu ikke er færdig, er også et stort byggeri, men det er rejst på et gammel kontorområde, og vil også fremstå som et grønt byggeri, når det er færdigt, og der, hvor det er højst, vil det ikke være forstyrrende for ret mange. Heller ikke dette byggeri er bygget ved at inddrage et naturområde.

Nu når vi så frem til sagens kærne – Sorgenfri Torv.

Der er rigtig mange følelser og meninger om dette torv, men efter næsten 10 år, er udviklingen blevet overhalet indenom af både Virum Bymidte og Politigrunden.

Skal der udvikles på Sorgenfri Torv, er vi nødt til at nytænke. Torvet er ikke fredet, og selv om der måske har været en dygtig arkitekt til at bygge torvet i en æstetisk byggestil midt i 50´erne, er de materialer, der er blevet brugt til torvet, ikke tidssvarende, og byggeriet er ikke lavet til at holde i al evighed.

Derfor bliver man nødt til at se i øjnene, at Sorgenfri Torv var bygget til forretningsmodellerne i 50’erne med kældre til lager og ikke til Nutidens forretningsmodeller.

Kældrene er meget utætte og med vand på gulvet, når det regner, og væggene mellem forretningerne er revnede – og selv om man i dag skulle bruge penge på at renovere dem, benytter forretninger idag ikke kældre som lager – tiderne har ændret sig.

Irma har store problemer med deres kældre, så store problemer at det måske er et spørgsmål om tid, hvornår de ikke mere må benyttes.

Derfor haster det med at komme videre.

På Lyngby Hovedgade har man igennem rigtig mange år taget konsekvensen og revet gamle ejendomme ned, simpelthen fordi de var for dyre at istandsætte og ikke levede op til nutidens krav. Den situation er Sorgenfri Torv også kommet i.

Jeg er overbevist om, at man godt kan skabe et nyt og moderne torv i Sorgenfri, samlet et sted – et torv med et mødested og en cafe, der kan samle borgerne under hyggelige forhold.

I dag er der ikke meget grønt at kigge på på Nordtorvet – det kan der skabes i en ny bebyggelse, der måtte komme her.

Det behøver ikke være i en størrelse som på politigrunden, men som er tilpasset grundens størrelse og placering tæt op af højhusene.

Trafikmønstret ændrer sig løbende, derfor er det vigtigt under hele processen at sikre sig, at trafikken vil have en central rolle i planlægningen af en ny bymidte i Sorgenfri.

I Sorgenfri vil vi gerne bevare den natur, der er. Derfor er der heller ingen planer om at bygge ud i de grønne områder – dem skal vi naturligvis bevare – men af hensyn til de mange nye og unge borgere, som er fremtidens brugere af Sorgenfri Bymidte, er det vigtigt at få indrettet bymidten med et nutidigt og nytænkt Sorgenfri Torv, der lever op til fremtidens indkøbsmønstre og ikke belaster de naturområder, vi alle elsker I Virum og Sorgenfri.

Publiceret 15 October 2019 05:00