Debat: Vi ser gerne normeringerne hævet, men...

Sofia Osmani (K), borgmester, og Gitte Kjær-Westermann (R), fmd. børne- og ungdomsudv.

Kære Alexandra.

Du har ret i, at vi gerne ser så gode normeringer som muligt i vores dagtilbud.

Og selvom kommunen har normeringer, der ligger lidt højere end gennemsnittet for kommunerne i Nordsjælland, er der forældre, som har oplevelser, som dem, du beskriver.

Lad os slå fast med det samme, at 19 børn til 1 voksen to timer om dagen i de tidsrum, hvor de fleste børn hentes og bringes, ikke lyder ok. Det er også meget langt fra den normering, der politisk er vedtaget – med en voksen til seks børn. Den store forskel mellem de normeringer, vi har på papiret, og den virkelighed, der opleves, er en udfordring, vi tager alvorligt og ønsker afdækket, således at vi kan handle på det.

Sidst vi havde debatten om ydertimerne, resulterede det i, at der blev afsat yderligere midler til netop ydertimerne i dagtilbuddene. Det er nu ved at være nogle år siden, og vi skal se på, om midlerne rækker, og om de anvendes efter hensigten.

Du beder derudover om essensen i vores holdninger. Essensen er, at vi begge gerne så normeringerne hævet yderligere. Og den holdning deler vi med alle andre i kommunalbestyrelsen. Desværre er det ikke sådan, hvor ønskeligt det end er, at man kan isolere elementerne i den kommunale økonomi, ligeså lidt, som man kan det i en husholdningsøkonomi. Hvad man bruger af økonomi på det ene, får effekt på det andet.

Hvis der er loft på, hvor meget service, vi må levere til borgerne, kan vi heller ikke bare ustraffet gøre det alligevel. Det er de rammevilkår vi arbejder under – men det til trods ser vi på, hvordan vi kan forbedre og udvikle området i en positiv retning. For eksempel hvordan vi kan reducere de udgifter, vi har til bl.a. administration og bygningsdrift, for herigennem at forbedre normeringerne. De tiltag tager tid. Vores mål er at finde gode, langsigtede løsninger fremfor hurtige, kortsigtede løsninger.

Vi er naturligvis også optaget af dagtilbudslovens ord. Og selvfølgelig skal det føles trygt at aflevere sit barn. Du spørger hvordan vi vil sikre, at dagtilbudsloven efterleves.

Som politikere står vi selvfølgelig ikke ude i institutionerne og holder øje. Men Børne og Ungdomsudvalget har i samarbejde med dagtilbuddene lavet en vision på baggrund af dagtilbudsloven. I småbørnsdialogforum i onsdags drøftede politikere og forældrene, hvordan visionen kan omsættes til konkret handling. Så det arbejde er også i fuld gang, ligesom dagtilbuddene allerede er godt i gang med at implementere dagtilbudsloven.

Vi kan ikke garantere, at der aldrig er dårlige oplevelser i et dagtilbud, men de dårlige oplevelser skal være undtagelsen. De må ikke blive hverdag. Derfor er det godt, at vi som politikere gøres opmærksom på det, når noget ikke er som det skal være.

Så bringer vi det videre og får det undersøgt, som vi også har gjort med din henvendelse. Vi ser det endvidere som en fælles opgave at støtte op om institutionernes arbejde med det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse, sådan at personalet bruger ressourcerne mest hensigtsmæssigt i hverdagen.

Derfor er vi også glade for den dialog, vi de seneste måneder har haft med forældrerepræsentanter på området. En dialog der både har givet indsigt, nye ideer og en fælles forståelse for udfordringerne.

Publiceret 10 October 2019 16:00