Debat: Fred dagtilbudsområdet for besparelser, og vis, at I tør investere

Helle Binzer, Hvidegårdsparken 31, Kgs. Lyngby

I disse dage skal der spares penge, mange penge, men der skal også tildeles penge – hvor meget ved vi dog ikke, og hvem får, og hvem får ikke, vides endnu ikke!

Som forælder i LTK kan jeg kun sige, at jeg siden d. 6 april, hvor vi forældre stod sammen foran Lyngby Rådhus, er blevet bekræftet i, at virkeligheden er ikke, som den bør være – og det er enormt trist.

Derfor er det mig en glæde at kunne læse i referatet fra seneste Børne og ungdomsudvalgsmøde d. 19 september, at forvaltningen nu er opmærksomme på problemet. Det har godt nok været en kamp at få kommunen til at lytte til os forældre som gang på gang har gjort opmærksom på de urimelige vilkår vores børn bliver passet under!

Lad mig citere fra referatet "….mens Lyngby-Taarbæk Kommune bruger relativt mange ressourcer på at drive dagtilbud og dermed statistisk set har en høj normering, er den effektive normering på ”gulstue” i hovedparten af dagtilbuddene relativt lav."

"Denne relativt lave normering ude på stuerne har betydning for muligheden for at etablere små læringsmiljøer. Det udfordrer mulighederne for at en pædagog laver dialogisk læsning med tre børn eller at en pædagog og en medhjælper går i skoven med en mindre gruppe børn, og det øger risikoen for, at det enkelte barns behov for voksenkontakt, trøst og tryghed og sproglig udvikling ikke tilgodeses i tilstrækkeligt omfang."

Så kære kommune, I har selv konkluderet at der mangler hænder og vi forældre har råbt op og sagt nok er nok! I Norge investerer man i flere pædagoger i vuggestuerne og børnehaverne fordi det har vist sig at spare dem penge på længere sigt. Derfor er mit klare råd, fred dagtilbudsområdet for besparelser og vis at I tør investere – det er her I får det bedste afkast!

Publiceret 10 October 2019 15:00