"Stoppestedet "Solna business park" i Stockholm: Her har man lært lektion og ophængt køreledningerne på husmuren," skriver Niels Guldager Petersen.

DEBAT: Køreledningshimmel eller masteskov i Lyngby

Niels Guldager Petersen, Borremosen 21, Kgs. Lyngby

Niels Guldager Petersen, Borremosen 21, 2800 Lyngby

DEBAT Jeg har med interesse læst Lars Schmidts indlæg i ”Det Grønne Område” den 1. oktober 2019 om luftledningshelvede på Klampenborgvej i Lyngby.

Et flertal i kommunalbestyrelse har besluttet at bæreledningerne til letbanens køreledning skal fastgøres på husmure fremfor master. Undertegnede er glad for denne beslutning som vil fremtræde langt mere diskret i bybilledet end opsætning af master.

Lars Schmidt er derimod imod denne beslutning og skriver ”Og det betyder, at et af de mest centrale steder i Lyngby får en himmel beklædt med køreledninger - som man har det i Oslo, hvor et veritabelt ledningskaos mange steder pryder udsynet til den åbne himmel. Og det i en sådan grad, at der nærmest er tale om et kørelednings-helvede”.

Dette illustreres med et foto fra Oslo (et stærkt beskåret zoom billede). Billedet fra Oslo er ikke dækkende for letbanen i Lyngby, idet Oslo har stort sporvognsnet på 6 linjer og det er derfor vil være kryds i centrum med et stort system af skiftespor og tilhørende køreledninger. Billedet fra Lund viser en letbane, som er under anlæg og først starter driften til august næste år. Her er der altså, ligesom i Lyngby, tale om en enkelt, nyanlagt linje og dette foto er derfor relevant.

Faktisk viser det så også hvorfor vægophæng af køreledning er at foretrække frem for master. Man kan næste forstille hvordan master plantet rundt omkring Klampenborgvej ville blive kaldt ”masteskov” der tager plads op og skæmmer bybilledet. Når der nu nævnes eksempler fra vores nordiske naboer, så kan det anbefales, at man studerer en endnu bedre parallel til Ring 3 letbanen: Tvärbanan i Stockholm. Denne letbane er åbnet i etaper mellem år 2000 og 2014.

Her kan man tage en tur og undervejs finde ud af, hvordan man på den seneste etape har taget ved lære af de mindre heldige beslutninger, som blev truffet i starten af projektet. Første etape er præget af kraftige master og et køreledningsnet, der fremstår, som det er beregnet til en højhastighedsjernbane.

Dette medførte kraftig kritik, og på den seneste strækning igennem Solna ser bybilledet anderledes positivt ud. Køreledninger er fastgjort på husmure på ejendomme langs gaden. Står man af på stoppestedet ”Solna Business Park”, ser man et bybillede som minder påfaldende om Klampenborgvej i Lyngby. Et bymiljø som præges af lyst til at ophold og uden oplevelse af et ”kørelednings-helvede”.

Kommentar

Kære Niels Guldager Petersen.

Der er ikke tale om et indlæg fra min side, men om en artikel.

De billeder, jeg tog i Oslo for lidt over en måned siden, beskriver ikke kun et kryds med en masse skiftespor, men også en helt almindelig gade i baggrunden, hvor køreledninger beklæder himlen på kryds og tværs. Det, jeg oplevede i Oslo, var - som jeg skrev i den omtalte billedtekst - et veritabelt kørelednings-helvede.

Min personlige holdning, som jeg ikke gav udtryk for i artiklen, er - og det vil jeg ikke lægge skjul på - at det da vil være noget så synd for en så central strækning på Klampenborgvej mellem Kanalvej og Hovedgaden, at den skal ødelægges af køreledninger, som på grund af bygningernes ringe højde kommer til at hænge ganske lavt.

Mvh. Lars Schmidt, redaktør

Publiceret 08 October 2019 15:00