Den lille dobbeltrettede cykelsti er lavet, så vejen kan passeres i to tempi af dem, som ikke er så trafikkyndige, herunder børn.

Den lille dobbeltrettede cykelsti er lavet, så vejen kan passeres i to tempi af dem, som ikke er så trafikkyndige, herunder børn.

Debat: Derfor er cykelstien lavet, som den er

Lene Mårtensson, centerchef for trafik, miljø og bæredygtighed

Kære Lise Høgh

Du skriver i dit debatindlæg i Det Grønne Område i begyndelsen af september, at du ønsker svar på, hvorfor den lille dobbeltrettede cykelsti er lavet, hvem der har besluttet det, og hvor meget den har kostet.

Den lille dobbeltrettede cykelsti er lavet, så vejen kan passeres i to tempi af dem, som ikke er så trafikkyndige, herunder børn.

Der er etableret en ny adgangsvej til Stenrødgård Rideskole, og tilslutningen til Firskovvej er udformet som et almindeligt T-kryds.

Da krydset ikke er lysreguleret, har kommunen valgt, at cyklister, der benytter supercykelsti-systemet, kan krydse Firskovvej mere sikkert ved at gøre det i to tempi via midterhellen.

Mængden af trafik på den nye adgangsvej til Stenrådgård Rideskole vil være betydelig mindre end den kommende trafik på Firskovvej, når vejen ultimo i år åbner for gennemkørende trafik. Det vil derfor være mere sikkert for cyklisterne at krydse den nye adgangsvej i et enkelt tempi og Firskovvej i to tempi efterfølgende. Hvis cyklister vælger at krydse direkte over fra adgangsvejen, skal de krydse 3 kørebaner uden ophold. Selvom denne manøvre ikke er ulovlig, er den ikke så trafiksikker som det kørselsmønster, pilene angiver.

Firskovvej er endnu ikke åbnet for gennemkørende trafik, så der kører ikke så mange biler på vejen i øjeblikket. Det er derfor ikke oplagt at anvende krydsningen. Cyklisternes adfærd afspejler denne trafiksituation. Vi forventer, at dette ændrer sig, når Firskovvej bliver åbnet for gennemkørende trafik.

Projektet er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 2. november 2017, og omkostningerne hertil kan ikke udskilles, da de indgår i den samlede projektøkonomi.

Publiceret 02 October 2019 08:58