DEBAT: Pusher Street i Sorgenfri Slotspark

MS, navn og adresse er redaktionen bekendt

DEBAT Mens Sorgenfri Slotspark dag og nat er scenen for en veritabel handel med euforiserende stoffer, møder man som borger og bruger af parken en tiltagende form for ligegyldighed hos såvel myndigheder som politikere, der ikke mener, at problemet er af en karakter, som fortjener en større opmærksomhed.

Gentagne anmeldelser til myndighederne af igangværende kriminel aktivitet er således blevet mødt med pudsige råd om f.eks at sende en mail, der adresserer problematikken samt direkte belæringer om politiets knappe ressourcer - ja, undskyld - vil vil jo nødig forstyrre.

Også politikerne er blevet gjort opmærksom på problematikken, men man kan have en lumsk mistanke om, at flytningen af det åbenlyse stofsalg fra Lyngby Hovedgade til de lidt mindre iøjnefaldende omgivelser bekommer de ansvarlige politikere vel.

Hvad der til gengæld er evident er, at klientellet omkring dette stofsupermarked tæller mange mindreårige, og hvis man skal se igennem fingre med dette perspektiv, skal man iagttage en kynisme, som kun kan medføre en dyb form for apati.

Undertegnede er heldigvis ikke længere forældre til teenagere, men hvis jeg var, ville jeg være dybt bekymret.Tilbage står, at slotsparken henstår som en åben skraldespand, hvor det flyder med jointhylstre samt tomme portionsposer til de handlede stoffer og i det mindste en enkelt borger, som er bekymret og forarget

Publiceret 28 September 2019 11:30