DEBAT: Betragtninger om Lyngby Stadion

John Tefke, M-KB (K)

DEBAT Der bliver skrevet en del om stadion og de planer, der ligger for området. Som konservativ næstformand i byplanudvalget har jeg følgende betragtninger.

Kommunen ejer stadion i dag og dermed også vedligeholdelsen. DBU kommer løbende med krav til stadions i Danmark. En del af disse krav er ret omkostningstunge. En bane på superliganiveau kræver meget pleje dagligt, det koster kommunale kroner. Renovering og opgraderinger belaster vores anlægsramme. Denne ramme vil Konservative hellere fylde op med renovering af skoler, daginstitutioner osv.

Hvis stadion skal være et ”rigtig” superligastadion, skal der tages fat, og det koster. DTU har næsten et umætteligt behov for ungdomsboliger, og derfor kan kombinationen af et renoveringsklart stadion og retten til at opføre ungdomsboliger være en fornuftig cocktail.

Opførelsen af ungdomsboliger vil tilføre området trafik og aktivitet, det kan ikke bortforklares, det er dog i den lavere ende. Der er i dag trafikale udfordringer omkring stadion primært på grund af DTU's vokseværk. Ved et byggeri på stadion er vi tvunget til at se på trafikken, det kommer området til gode, at vi får gennemgået og optimeret trafikløsningen.

Et renoveret stadion vil fremstå med mindre tilskuerkapacitet, det vil være i en lukket krop med overdækning af tilskuer pladserne, noget der vil dæmpe støjen og nedsætte antallet af tilskuere og trafik. Beboerne vil bo så tæt på DTU, at de ikke vil belaste vejene, her må man tro, at gåben og cykel vil være førstevalget.

Vi er en stort set fuld udbygget kommune. At oprette ungdomsboliger i ”kroppen” på et stadion, det betragter vi som en rigtig god udnyttelse af arealer, og vi ved, at de unge gerne vi bo tæt på Lyngby Centrum. Det er med i planerne, at kommunen skal kunne anvise egne unge til en del af boligerne.

Der har været flere møder mellem politikere, forvaltningen og beboere tæt på stadion, som desværre stoppede på grund af, at beboerne ikke ville accepterer præmissen om bebyggelse i stadionkroppen.

Det betyder ikke, at vi slet ikke lytter til indsigelser og gode forslag. Jeg har selv modtaget en del mails, som er taget med videre. Personligt tror jeg, at slutresultatet vil se lidt anderledes ud end det nuværende oplæg.

Jeg tror, at der er mange Lyngby-borgere, der vil se frem til at Lyngby Boldklub A/S får bedre faciliteter, som er drevet frem af private investeringer og ikke af skattekroner.

Publiceret 26 September 2019 10:00