"I betragtning af at forvaltningen kun ser på hovedindgang fra Lundtoftevej, som faktisk ikke er den meste ideelle vej og heller ikke er den vej, der naturligt afleder det antal bilister, der er gæster til stadion, er det besynderligt, at det absolut er den indgang, der fortsat skal være hovedindgang," skriver Lotte Winther og Morten Friis.

Debat: Den dyreste løsning med det største indgreb i området

Lotte Winther og Morten Friis,Lundtoftevej 51A, Kgs. Lyngby

DEBAT Forvaltningen har fremlagt 11 løsningsforslag til afvikling af trafikken i forbindelse med det kommende stadionprojekt. I 3 af disse forslag forslås det at nedrive Lundtoftevej 51A-B. Forvaltningen anbefaler forslag 1 og alternativt forslag 11, begge disse forslag medfører nedrivning.

Vi hæfter os ved, at den løsning forvaltningen anbefaler, nr. 1, er en af de dyreste både mht. anlæg og drift, og den der gør størst indgreb i området herunder nedrivning af en bevaringsværdig bygning, Lundtoftevej 51A-B.

Flest brugere til stadion kommer primært fra Fuglevadsvej og fra Klampenborgvej/ Sorgenfrigårdsvej. Dvs. ud fra et planlægningssynspunkt og trafikafvikling vil det være mere naturligt at fortsætte over krydset Lundtoftevej/Sorgenfrigårdsvej og køre ind på stadionområdet ad midtvejen, som anvist i forslag 7. Det forslag, som Teknik- og Miljøudvalget sender videre til økonomiudvalget sammen med forslag 1. Overordnet set kan man sige, at denne indgang forstyrrer færrest beboere i området og derfor foreslår vi den som primær hovedindgang.

Dernæst vil vi godt pege på, at der er tre andre tilkørselsveje, som slet ikke er taget i betragtning i løsningsforslagene. Og det er vestvejen, som er den vej, der ligger parallelt med Sorgenfrigårdsvej Grundejerforening. Det er en vej, som nuværende er i god stand og er identisk med midtvejen, men den er lukket med en bom, så kun gående – og med noget besvær – cyklister kan bruge vejen, som adgang til stadion/idrætsbyen.

I betragtning af at forvaltningen kun ser på hovedindgang fra Lundtoftevej, som faktisk ikke er den meste ideelle vej og heller ikke er den vej, der naturligt afleder det antal bilister, der er gæster til stadion, er det besynderligt, at det absolut er den indgang, der fortsat skal være hovedindgang.

Nu da alt alligevel skal kastes op i luften, kunne man tænke mere visionært både for en bedre fordeling af brugere til stadion, hensynet til bygningskulturen i Lyngby-Taarbæk og de omkringboende naboer på Lundtoftevej.

Vi mener ikke, at hverken vestvejen eller nuværende hovedindgang bør være primære veje, men at de begge skal afhjælpe den trafikale situation ved fodboldkampe og daglig færdsel. Endnu en vej kan komme i spil, som heller ikke er med i de 11 forslag fra forvaltningen. Det er Hyldehavevej som nuværende er blændet et stykke inde på vejen. Den kunne også åbnes.

Endvidere er der en brandvej fra Lundtoftevej langs Kolonihaverne, som er en vej på størrelse med f.eks. Poppelhegnet. Denne kunne udvides til brug for beboerne fra de nordlige ca. 150 studieboliger.

Så alt i alt, hvis de tilkørselsveje der er til rådighed åbnes/benyttes i den trafikale planløsning for det stadionprojekt, der måske bliver til noget, da vil der opnås en langt mere generel og harmonisk trafikal afvikling til og fra stadion.

Når der afholdes kamp, ankommer tilskuerne over et længere tidsrum, hvilket passer fint til en hovedindgang fra Sorgenfrigårdsvej. Mens der er tre udkørselsveje, når mange tilskuere forlader stadion næsten samtidigt. Denne løsning vil lette den fremtidige trafikbelastning af Lundtoftevej, og dermed bliver en dyr lysregulering ikke nødvendig, ej heller en nedrivning af et bevaringsværdigt hus.

Endnu et punkt, vi vil orientere dig om, er, at Byplanudvalget netop har besluttet, at der kun skal bygges 275 studieboliger i stedet for 230-350, hvilket giver en reduktion på antallet af færdsler. Men det har Teknik- og Miljøudvalget ikke kunnet forholde sig til, da forvaltningens løsningsforslag ikke indeholder scenarier, hvor der kun bygges 275 studieboliger. Løsningsforslagene må derfor revurderes.

Samlet se, hvis alle mulige veje i Idrætsbyen blev inddraget i løsningsforslagene samt mængden af færdsel tilpasset til 275 beboere i stedet for 330-350, vil der måske ikke være begrundelse for lysregulering, som fører til nedrivning at det røde dobbelthus på Lundtoftevej 51.

Se mere på vores hjemmeside: www.lyngbyborger.dk

Publiceret 25 September 2019 13:00