DEBAT: Det, der gør kommunen attraktiv, bør beskyttes

Vores Sorgenfri m.fl. (se nedenfor)

DEBAT Åbent brev til kommunalbestyrelsen.

En bæredygtig vision for Lyngby-Taarbæk Kommune er ikke vækstfokuseret.

Hvor mange borgere skal vi være? Hvor meget støj skal vi acceptere? Hvilke grænser for emission fra last- og personbiler skal vi acceptere? Hvilke krav stiller vi til bygningskultur, byliv og handel? Hvor højt og tæt skal vi bygge? Hvordan indpasser vi nyt byggeri i det eksisterende, så alle bliver tilfredse? Med andre ord, hvad er det for rammer for udviklingen vi vil tilbyde eksisterende og nye borgere, ejere og bygherrer?

De seneste år har vist stigende utilfredshed. Rent udviklingsmæssigt tager kommunen adskille tigerspring disse år, og når vi kigger blot en smule tilbage, er det ikke lutter succeshistorier, der har præget udviklingen.

I flæng kan nævnes:

• Bebyggelsen på Kanalvej

• Plejehjemsboliger på Chr. d. X Allé

• Byggeplanerne for traceet langs Lundtoftegårdsvej

• Kommende byggeri omkring Lyngby Stadion

• Virum Torv

• Sorgenfri Stationsområde

Vi må have fokus væk fra vækst. Mere byggeri, tættere byggeri, højere byggeri er alt sammen konsekvenser af vækstpræmissen. Grønne arealer opgives til fordel for byggeri, naturen slides hårdere og udsigten til natur bliver i stedet til udsigt til høje bygninger.

Umiddelbart synes den nuværende præmis at tilgodese det nye frem for det eksisterende, tilflytterne frem for os der bor i kommunen allerede. Hvor er grænsen for udskiftning af natur med asfalt og beton? For at nyt byggeri skygger på naboens grund? For støj, der kunne være dæmpet?...og grænserne for antallet af nye borgere, for klassekvotienter og størrelsen af skoledistrikter?

Vi behøver derfor en overordnet diskussion af præmissen for kommuneplanen, fordi den diskussion vil hjælpe os alle til bedre at forstå og respektere de beslutninger, der sidenhen tages, når områder og bydele udvikles og nye lokalplaner skal udformes.

Ny kommuneplan på vej - på hvilken præmis? Gennem efteråret vil en revideret kommuneplan blive udarbejdet, der vil være borgerhøring og kort før jul vil planen ligge klar til godkendelse. Kommuneplanen fastsætter dels hovedstrukturen for hele kommunen, dels retningslinjer og rammer for indholdet i de fremtidige lokalplaner for de enkelte bydele og områder i kommunen.

Med andre ord, så er kommuneplanen grundlaget for udviklingen de næste år, og den vil sætte aftryk på kommunens bydele de næste 100 år eller mere. Præmissen for kommuneplanen har hidtil været vækst og udvikling. Grønne arealer inddrages til byggeri og byen fortættes – fordi vi skal vokse og være flere borgere i kommunen og have endnu flere arbejdspladser. Skal vi virkelig det?

Noget tyder på, at planlægningsprocessen bør bygge på nødvendig udvikling uden fokus på ”vækst” og uden blind imødekommelse af developers business cases. Alle de parametre, som er med til at skabe det gode liv, bør indvejes med meget større vægt.

Det gælder for eksempel:

• bymiljø

• trafikplanlægning

• støjdæmpning

• historie og bygningskultur

• bevarelse af kommunens kerneværdier – de grønne områder

Dét, der gør vores kommune attraktiv i dag, bør beskyttes, så kommunen fastholder sine grundlæggende værdier. En blind vækstpræget udvikling, der underminerer det attraktive miljø, de grønne områder, krabber sig ind på naturen og kaster skygge på naboer, vil i sidste ende tage værdier fra os alle.

Med venlig hilsen Bestyrelsen i VoresSorgenfri, Bestyrelsen for ejerforeningen Breidablik, Bestyrelserne for beboerforeningerne i Sorgenfrivang I, Sorgenfrivang II og Virumgaard

Publiceret 24 September 2019 10:00