DEBAT: Pris for ansvar for mangelfuld snebekæmpelse

Gert Schmeltz Pedersen, Fortunparken 42, Kgs. Lyngby

Gert Schmeltz Pedersen, Fortunparken 42, Kongens Lyngby

DEBAT Hvad koster det at bære ansvaret for eventuel mangelfuld vinterbekæmpelse på private fællesveje?

I fortsættelse af mit læserbrev i DGO den 3. september vil jeg godt spørge Lyngby-Taarbæk Kommune, hvilken pris, per parcel, man regnede ind i kommunens vinterbekæmpelsesordning for private fællesveje for 2018/2019 for at dække overtagelsen af ansvaret for eventuelle uheld på vejen, der kan tilskrives mangelfuld vinterbekæmpelse?

Nu, hvor grundejerne selv skal betale sig fri af det ansvar gennem aftaler mellem deres grundejerforening og private entreprenører, så er det nødvendigt, at entreprenørerne påtager sig ansvaret og regner det ind. Det koster formentlig det samme, som kommunen må have regnet ind.

Hvis entreprenørerne ikke vil påtage sig ansvaret, så kan det falde tilbage på grundejerforeningen, som derfor bliver nødt til at sætte midler til side til at dække udgifter i forbindelse med ansvaret. Igen vil det være en stor hjælp at få at vide, hvor meget kommunen anslog ansvaret til at koste.

Man kunne også spørge, om lovgiverne, da den nye privatvejslov blev vedtaget for nogle år siden, gjorde sig overvejelser om størrelsen af omkostningerne ved det ansvar, som man pålagde grundejerne?Jeg håber, at kommunen snarest muligt opklassificerer vores private fællesveje til offentlige veje, så grundejerne slipper for at løse denne opgave, som de realistisk set ikke magter. Det gælder også snart for vejvedligeholdelsen.

Publiceret 23 September 2019 18:00