DEBAT: Letbanen er en fiasko i Aarhus

Mogens FriisLangs Hegnet 39, Kgs. Lyngby

DEBAT De seneste tal om det svigtende passagertal på Aarhus letbane med underskud på 78 mil. kr. er allerede en fordobling siden åbningen i 2017, og nu med nedlæggelse af vigtige buslinjer der forringer den offentlige transport. Det må få konsekvenser ift. projektet i LTK, det vil få budgettet og hele økonomien til at skride, det må man nu forudse.

Allerede nu er man forsinket med de påbegyndte anlægsarbejder i kommunen ved jernbanepladsen. Det vil meget sandsynligt forplante sig i hele projektet ved anlæggelsen i LTK, hvor der vil være komplicerede anlægsarbejder i gennem hele bymidten. Handlen vil lide under letbanen fordi bilerne ikke kan komme frem og bymidten vil langsomt dø.

I det meget omtalte letbaneprojekt i Bergen, som politikerne i kommunen har besøgt og været positive overfor – viser det sig, at hverken økonomien eller transporttiden kan leve op til det forventede. Der er en parallel buslinje der kører ruten på den halve tid. Projektet er ikke nogen succes hverken på passagersiden eller økonomisk.

Det vil være fornuftigt at man reviderer projektet og standser letbanen ved jernbanepladsen – det giver god mening på alle parameter. Allerede nu benytter mange - både studerende og ansatte Arrivas billige elbiler, som man kan benytte helt ned til 2 kr. i minuttet. Det betyder, at det er langt billigere end de nuværende busser. Desuden vil der i nær fremtid blive bygget væsentlig flere kollegieblokke og dermed falder behovet for transport til og fra DTU. I forvejen er det bus 150S - der betjener hovedparten af den offentlige transport til DTU.

Ser man på letbaner generelt i hele EU området står de kun for ganske lidt af den offentlige transport – det største område er S og metro på passagerbelægningen. Det værste er at bylivet og handlen dør i byerne. Det er et trist syn.

I fremtiden vil små billige elbiler sætte nye standarter for pendler-transport – det giver mere plads på vejene bl.a. fordi små elbil fylder mindre og den høje accelerations-mulighed giver et større flow i trafikken. De nye teknikker kan forhindre sammenstød og dermed en meget sikker transport. Det oplyser Transportministeriet i en undersøgelse dvs. at transport billedet vil flytte sig yderligere væk fra offentlig transport uanset hvad politikerne mener om det. Selv gratis transport vil ikke flytte folk væk fra bilerne, man ønsker individuel transport.

Vi har her i husstanden to biler, men vi bruger DriveNow - med gratis parkering og miljørigtig transport, når vi skal til city. Det er billigere end den offentlige transport og meget bekvemt.

LTK har ikke nogen fordel eller pligt til at fortsætte letbaneprojektet, som oprindelig tænkt – det vil, som det ser ud nu, kun forringe den offentlige transport, med nedlæggelse af buslinjer det må man se i øjnene. Hvor stort underskuddet vil blive på driften kan man kun gætte på, men der er igen tvivl om, at man ville kunne spare store beløb ved at standse letbanen ved jernbanepladsen, det giver god mening. Hvis man vil undgå uundgåelige store besparelser i kommunen i fremtiden på skoler og det sociale område.

Publiceret 21 September 2019 17:00