DEBAT: Vi har brug for jeres hjælp til Musikskolen

Birgitte Dolevert Larsen, fmd.Brugerbestyrelsen, Musik- og Billedskolen

DEBAT Åbent brev fra Brugerbestyrelsen i Musik- og Billedskolen.

Musik- og Billedskolens Brugerbestyrelse vil med dette brev gøre opmærksom på, at vores børns musik- og billedskole befinder sig i en meget uholdbar situation. Nu er 2 ud af musikskolens i alt 3 centre lukket grundet vandskade og dårligt indeklima, og der findes ikke egnede bygninger, som kan rumme de mange elever og aktiviteter fra disse 2 centre. Bestyrelsen er oprigtigt bekymret for Musikskolens fremtid – og dermed for adgangen til kvalificeret musikundervisning for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det er nødvendigt med en ny musikskole nu!

Derfor besluttede Bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 29. august at henvende sig til alle musikskoleforældre og elever. Vi håber, at rigtig mange af jer i den kommende tid vil bakke op om de events, som Bestyrelsen planlægger på Rådhuset for at skabe opmærksomhed om de svære lokaleforhold og for at kæmpe for en ny musikskole.

Hvad kan I hjælpe med?

Ved de kommende politiske møder på rådhuset, vil musikskole-elever sørge for musik uden for mødelokalerne inden mødestart. I løbet af de næste dage, vil mange af musikskolens elever blive kontaktet af deres lærer med henblik på at få etableret musik til disse politiske møder. I kan hjælpe ved at bringe jeres (og evt. andres) børn) til Rådhuset og ved at bede dem fri fra første time ved de 2 tidlige møder. Det er vigtigt, at vi møder mange op ved disse events. Bestyrelsen appellerer til, at alle, der har mulighed for det, dukker op ved møderne og står sammen med de spillende børn på Rådhuset, når politikerne går ind til møderne. Tag også gerne familie og venner med. Det tager kun ½ time. Bestyrelsen vil sørge for skilte, der på en positiv og konstruktiv måde gør opmærksom på musikskolens groteske lokalesituation og behovet for en ny musikskole.

Musikskolens bestyrelse har længe sendt lange blikke mod vores nabokommuner, der alle har etableret store moderne musikskolehuse, hvor det er muligt at tilbyde attraktive og tidssvarende læringsmiljøer til gavn for byens børn og unge. Nu er det vores tur. Der er akut behov for en helt ny musikskole i vores kommune i stedet for vores indeklimaramte og nu lukkede musikskolecentre.

Mød op foran rådhuset på følgende datoer:

19. september kl.7.45: Kultur-og Fritidsudvalgsmøde starter kl.8.15

26. september kl.15.30: Økonomiudvalgsmøde starter kl.16.00

3. oktober kl.15.30: Økonomiudvalgsmøde starter kl.16.00

3. oktober (igen) kl.16.30: Kommunalbestyrelsesmøde starter kl.17.00

Publiceret 19 September 2019 19:00