DEBAT: Thors, Guds eller lovens hammer?

Mogens Friis,Langs Hegnet 39, Kgs. Lyngby

DEBAT Forleden ramte kom der et enormt kraftigt lynnedslag hvor en kirke blev ramt, og der var også tilsvarende lynnedslag I Hjortekær - om det var Thors eller Guds hammer ved jeg ikke, men jeg blev igen-igen rystet i min grundvold over kommunens opførsel i et læserbrev om en vejsag med manglende vedligeholdelse og groft brud på en kontrakt.

Retligt set er det sådan, at kommunen ikke overholder aftalen i kontrakten og dermed vejloven. I det tilfælde kan man bede et vejfirma om at udføre arbejdet, derefter skal kommunen betale regningen. Det er ikke til diskussion for de har fået betalingen og ikke udført arbejdet.

Jeg har haft et tilfælde som dette og med den besked til kommunen, rykkede de ud næste dag og ordnede vejstykket. De omtalte sager og mange andre forhold, der bliver lovmæssigt overtrådt - viser, at der er behov for en udskiftning af den øverste tekniske chef i kommunen. Det har stået på i årevis, at han ikke tager ansvaret på sig. Af høflige grunde skal jeg undlade at nævne hans navn for han har gjort sig bemærket flere gange i rent politiske forhold i kommunen – hvilket er udsædvanligt for en embedsmand. Den gyldne regel er: embedsmænd rådgiver, men det er politikerne der træffer beslutningerne og udtaler sig.

Desværre tror jeg den nuværende borgmester er for svag til at rette op på de mange forhold i kommunen, hvor man overtræder loven. Det viser bl.a. sagen på cirkuspladsen, hvor man helt bevist overtræder et påbud fra Miljøankenævnet om at fjerne den midlertidige parkeringsplads ved at sende en klagesag tilbage i systemet. Sagsbehandlingen vil almindeligvis tage et år og i mellemtiden overtræder man velvidende påbuddet, selvom sagen vil blive afvist en gang til. Det ved man udmærket godt i kommunen.

Det er en selvfølgelighed at man som kommune i almindelighed skal opføre sig ordentligt - navnlig over for borgerne.

Jeg har for længst mistet min respekt for det kommunale selvstyre og kommer aldrig til at røre en stemmeseddel mere.

Publiceret 19 September 2019 08:00