arkivfoto

arkivfoto

DEBAT: Fællespasning er heller ikke, hvad det ser ud til

Peter Winding, fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i LTK

Peter Winding, FTR for pædagogerne i LTK.

DEBAT Når kommunalbestyrelsen beslutter at lave en besparelse på budgettet, som udmønter sig i fælles pasning af kommunens børn, på SFO og fritidsklub, kunne det umiddelbart syne at der dermed sendes en række ansatte på ferie, i uge 7 og 42.

Og så er den hjemme.

Var det tilfældet, sparede man ikke noget. Det der reelt sker, er en nedskrivning af det samlede budget for en given skole/SFO/klub. Altså bliver der tildelt færre færre timer til de ansatte.

I en tid hvor der tales om at kunne opretholde fuldtids stillinger. I en tid hvor der tales meget om fremtiden og hvorledes kommunerne kan gøre sig attraktive overfor arbejdskraft udefra, samt ikke mindst for kommende borgere, kan det undre at man går denne vej, på børneområdet. Lyngby-Taarbæk har lange traditioner for at byens børn vokser op, uddanner sig og bliver for at arbejde og bo i kommunen. For at skabe sig en familie.

Og her er da også dejligt, fredeligt og grønt. Men så længe det poltiske niveau træffer kortsigtede beslutninger, som minder om brandslukning, kan man tvivle på kommunens evne til at tiltrække nye ansatte og borgere på sigt.

Vil man ikke gerne være en kommune som investerer i børnene? I fritiden for de unge? Vil man ikke gerne have de allerbedste pædagoger og lærere? Skal børnene ikke have et pædagogisk tilbud som spænder over dagen, istedet for nogle få timer?

Skal skolebørnene ikke have mulighjed for at danne nye relationer henover klassetrin, i deres fritid, mens de tilbydes en række udviklende aktiviteter, af nærværende voksne? Man vil spørge, jamen får de da ikke det nu?

Ja og nej.

De får det tilbud de ansatte kan mønstre, med de vilkår de nu har.

Tænk om LTK igen kunne blive den kommune, man helst søger job i? Tænk om familierne talte om, at man her satser stort på deres børns fremtid? Hvor man ikke hvert andet år underkaster et område en ny analyse, for at komme frem til de samme svar, som vi allerede kender. Hvor det at være ansat ikke føles som at sidde på en tynd kvist som kan knække hvert øjeblik.

Tænk engang. Hvis den nye regering holder ord, bør der komme øremærkede midler til børneområdet, særligt til dagtilbuds sektoren. Dem har vi nogle rigtig gode bud på anvendelsen af, hvis man ønsker at fremtidssikre LTK. Så vi satser på politisk mod og evne til at se udover én valgperiode, når den tid kommer.

Publiceret 18 September 2019 16:00