DEBAT: Dæmonisering og matematik

Lars-Eric FoldagerVinkelvej 12C, Kgs. Lyngby

DEBAT Svar til Hr. Jens Haugaard.

I følge Movia bruger el-bussen ca. 1,37 kWh/km. Letbanen i Århus 4,2 kWh/km. Altså sporvognen bruger 3 gange mere end bussen.

Letbanen kan dog medbringe 4,3 gange så mange passagerer. Begge uden brug af air con.

For Letbanen skal man afskrive anlægsudgifter på over 8 mia. + dertil tillægge løbende årlige tab på driften.

Jeg tror dog ikke, at sporvognen vil køre med 260 passagerer hver 5 minut. Derfor bliver kWh/passager/km.-regnestykket et helt helt andet - og til el-bussernes fordel!

Publiceret 18 September 2019 09:00