DEBAT: Dæmonisering af letbanen

Jens Haugaard(adr. red. bekendt)

DEBAT Under overskriften ”Grønne busser eller sorte tog” bragte DGO tilbage i maj måned endnu et indlæg af folketingskandidat for de konservative Henrik Sørensen mod letbanebyggeriet langs ring 3.

Heri hævder Henrik Sørensen, at energiforbruget på den kørende letbane i Århus er 4,2 kWh pr. km. – og at forsøg med elbusser har vist et energiforbrug på 1,33 kWh pr. km.

Den vakse ingeniør vil undersøge, om man på det grundlag uden videre kan sammenligne to forskellige køretøjer - og svaret er entydigt Nej. Man skal naturligvis medregne kapaciteten – fx ved at opgøre energiforbruget pr. passagerkilometer.

Husk at bussen har plads til ca 60 passagerer - mod letbanens 260.

Den vakse jurist vil undersøge hvorvidt de oplyste tal blot er nogenlunde retvisende. Movia oplyser et gennemsnit på 1,37 kWh pr. km for elbussen (med slukket aircondition i vinterhalvåret for at spare på strømmen). Men Henrik Sørensen glemmer – skønt tydelig oplyst af Movia – at elbussen tillige anvender diesel til opvarmning. I gennemsnit ca. 0,28 kWh pr. km (0,81 kWh pr. km i vinterhalvåret), hvilket svarer til ca. 1,7 kWh pr. km – fortsat for bussen med plads til 60 passagerer.

Over for undertegnede oplyser Aarhus Letbane, at de ikke fører oversigt over togs energiforbrug som kWh pr. km, men alene over det totale elforbrug til kørestrøm, og i øvrigt på nuværende tidspunkt ikke kan udlevere dette. De har ikke begrundet hvorfor - og jeg har ikke søgt aktindsigt.

Det er heller ikke nødvendigt, for hovedstadens Letbane har købt et andet tog: Avenio fra Siemens. På nettet ligger – frit tilgængelig – tal for forgængeren, nemlig Combino, der bl.a. er i drift i både Potsdam og i Basel. Over 41 dage i almindelig drift er der i Potsdam målt et samlet nettoforbrug på ca. 1,84 kWh pr. km køretøjet har tilbagelagt. I Basel var forbruget over 56 dage 1,53 kWh pr. km.

Energieffektiviteten svarer til en Porsche Carrera GT, som sikkert er sjovere at køre i og givetvis har en bedre acceleration. Men kun plads til 2.

Og tornen i øjet konstaterer: I forsøget på igen at dæmonisere projektet, anvendes faktuelt forkerte oplysninger – og Henrik Sørensen undlader at nævne det væsentligste: At letbanens kapacitet er 4 gange så stor.

Det er helt legalt at være imod projektet, men det giver fortsat ikke ret til egne facts.

Publiceret 12 September 2019 18:30