DEBAT: Ulovligt fældede træer ved Lyngby Søterrasser

Thomas Møller,Lyngbygårdsvej 15A, Kgs. Lyngby

DEBAT Under overskriften 'Nye træer blokerer for udsigten' betegner Susan Hart i sit indlæg i DGO 3/9 kommunens gentagne genplantninger af elletræer mellem Lyngby Søterrasser og søen for 'chikane'.

Susan Hart vender således en oprindelig bevidst overtrædelse af de pålagte servitutter helt på hovedet.

Forudsætningen for, at byggetilladelsen til et markant byggeri som Lyngby Søterrasser tæt ved Lyngby Sø oprindeligt blev givet, var, at byggeriet ikke måtte skæmme. Det måtte ikke være en 'øjebæ', der ødelagde naturindtrykket fra andre dele af søbredderne eller søen selv.

Derfor var det skåret ud i pap, at de gamle elletræer, der flankerede søen på dette sted, ikke måtte fældes!

Men da byggeriet var ved at være færdigt, fældede bygherren dem - selvfølgelig!

For byggeriet skulle sælges - og blev det - til opskruede priser med fremhævelse af den søudsigt, som de servitutstridige fældninger havde åbnet for!

Der har fra bygherrens side fra første færd været tale om iskoldt overlæg om at bryde de pålagte servitutter om at lade elletræerne stå. Der skulle sælges udsigter - på bekostning af udsigterne set fra andre dele af søen og dens omgivelser! Siden har det været en vedholdende udgift for kommunens skatteydere at genplante de elletræer, som Søterrassernes beboere igen og igen ulovligt saver ned...

I beboere i Søterrasserne har købt jeres dyre lejligheder på falske præmisser! Spørgsmålet er, om I vidste det og blot kalkulerede med, at det ville gå, som det er gået?

Og spørgsmålet for os andre er, om vi skal opgive at forsøge at opretholde respekt for lov og ret, eller om vi fortsat skal betale til genplantning af træer, blot for at se Søterrassernes beboere øve hærværk på dem igen? Og igen og igen?

Jeg mener, at det er en falliterklæring, hvis vi accepterer at vedholdende selvtægt kan følge ulovligheder. Men helt Trump'sk bliver det, når man skal høre fra Søterrassernes beboere, at det er kommunen, der udøver 'chikane', når man forsøger at råde bod på ulovligheder og hærværk!

Publiceret 11 September 2019 18:30