DEBAT: Ansvar for mangelfuld vinterbekæmpelse på private fællesveje

Gert Schmeltz Pedersen,Fortunparken 42, Kgs. Lyngby

Gert Schmeltz Pedersen, Fortunparken 42, 2800 Kongens Lyngby

Vi nærmer os en ny sæson for vinterbekæmpelse. LTK skrev i november 2018, at kommunens vinterbekæmpelsesordning for private fællesveje for 2018/2019 omfattede overtagelse af ansvaret for eventuelle uheld på vejen, der kan tilskrives mangelfuld vinterbekæmpelse.Som bestyrelsesmedlem i en grundejerforening, som omfatter to en halv private fællesveje, har jeg behov for at få afklaret, hvem der har ansvaret, når man ikke har kommunens vinterbekæmpelsesordning.

Det klare svar må være: Det har den enkelte grundejer. Hvis grundejeren betaler til grundejerforeningens vinterbekæmpelsesaftale med en privat entreprenør, hvem har så ansvaret?

De fleste grundejere tror nok, at de så har betalt sig fra ansvaret, men er det så grundejerforeningen eller entreprenøren, der bærer ansvaret?

Realistisk set, så kan hverken grundejer, grundejerforening eller entreprenør bære det ansvar, så den bedste eller eneste løsning forekommer mig at være, at kommunen opklassificerer vores private fællesveje til offentlige veje og sender os en årlig opkrævning på omkostningerne.En lignende problemstilling opstår snart vedrørende vedligeholdelsen af de private fællesveje, når kommunens vedligeholdelsesordning ophører. Hvem kan bære ansvaret for eventuelle uheld på vejen som følge af mangelfuld vedligeholdelse andre end kommunen? Så lad vores private fællesveje blive opklassificeret til offentlige veje.

Publiceret 06 September 2019 07:00