DEBAT: Nye træer blokerer for udsigten

Susan HartMortonsvej 19, Lyngby

DEBAT Åbent brev til borgmester Sofia Osmani.

Nedenfor er et svar vedrørende interview af Naturfredningsforeningens repræsentant Lars Christensens udtalelse i Det Grønne Område d.13/8-2019, så derfor er svaret ligeledes sendt til avisen:

Det er et naturligt ønske, at kommuner i Danmark gerne vil værne om deres byers grønne udtryk. Det er også forståeligt, at Naturfredningsforeningen gerne vil sikre at store karakteristiske træer bliver tilstrækkeligt beskyttet og ønsker lokalplaner herfor. I artiklen beklager Naturfredningsforeningens repræsentant Lars Christensen sig over, at lovgivninger og fredninger ikke kan beskyttes for regulært hærværk, og at det er uforståeligt og ærgerligt, at nogen ødelægger ’vores’ træer. På trods af denne manglende forståelse peger Lars Christensen dog på, at de nyplantede træer ad åre vil vokse op og muligvis skygge eller blokere for en udsigt.

Jeg tror, at Lars Christensen rammer en vigtig pointe. Da jeg investerede i vores lejlighed på Søterasserne, som jeg havde haft kik på i mange år netop på grund af den uovertrufne udsigt, havde jeg en drøftelse med et medlem af ejerforenings bestyrelse, som fortalte, at der havde været en årelang disputs med kommunen om strygning og begrænsning af de træer i skellet, som tog udsigten til lejlighederne i Søterasserne.

Jeg blev dengang noget overrasket over at høre om kommunens stejle holdning til at vise den mindste smule imødekommenhed.

Det var faktisk en stor overraskelse i vinter at konstatere, at Naturfredningsforeningen ikke blot valgte at beskytte den naturlige trævækst foran vores fælles udsigt i Søterasserne, men plante 8 nye træer lige midt i vores udsigt. Jeg vil tillade mig at kalde dette for chikane! Det kan vel næppe være de få træer, der i væsentlig grad skygger for vores boliger i Lyngby, der gør Lyngby til en grøn by eller ej.

Man kan forstå selvtægt på mange måder, og vi er alle enige om, at det ikke er en løsning. Jeg har ikke selv modet til selvtægt, men jeg har modet til at fatte pennen.

Vi kender alle nabostridigheder om høje træer i skellet, og det kan være vanskeligt at tilgodese alles interesser.

Lyngby Kommune er i denne sag både en nabo, men også en vægtig modstander, som vi selv er en demokratisk del af. Når nogen har modet til at gribe til denne form for selvtægt er det måske fordi, det kan føles som en ulig kamp, der ikke ender som Davids kamp mod Goliat.

Så dette indlæg er et stort ønske om en anstændig og ligeværdig dialog, hvor vi skal have byen gjort grøn og bevaringsværdige træer skal have lov til at leve, men der skal også være plads til de mennesker, der bor i byen.

Jeg er af den opfattelse, at ingen skal opleve at blive chikaneret af deres egen kommune, men i stedet blive hørt og imødekommet, når det er rimeligt. Træer lige midt i ens udsigt, er der ingen der bryder sig om – det kan vel selv en Naturfredningsforening forstå?

Det drejer sig om at få by og natur gjort foreneligt, hvilket selvfølgelig er en opgave, når befolkningstætheden er stor. Sameksistens er vanskelig og drejer sig om gensidig respekt. Kun gennem dialog og gensidig forståelse kan en forhåbentlig fredelig sameksistens mellem træer og mennesker gennemføres uden nogen skal gøres til såkaldt hærværksforbrydere.

Vi tænker, at både Naturfredningsforeningen og Lyngby Kommune har en opgave i denne forbindelse. Vi ser frem til at høre fra Lyngby Kommune om, hvordan de vil sikre, at både Naturfredningsforenings og beboernes interesser sikres.

Publiceret 04 September 2019 10:30